Georganiseerd asset management bestaat uit een gebalanceerde combinatie van organisatorisch, financieel, economisch en technisch beheer, gericht op het genereren van optimale waarde uit assets. Het omvat het management gedurende de hele levenscyclus, van ontwerp tot buitenbedrijfstelling. ISO 55001 helpt dit te bereiken door organisaties in staat te stellen fysieke activa te beheren op basis van risico's. Op deze manier verkrijgt u optimale prestaties van uw assets, tegen aanvaardbare kosten en gemeten over de volledige levensduur.

ISO 55001-certificering is van toegevoegde waarde voor:

 • Infrastructuurbeheerders (zoals wegen, waterwegen, elektriciteit);
 • Plantmanagers (zoals petrochemie, zware industrie, consumptiegoederen);
 • Netwerk- en netbezitters (openbaar nut of particulier eigendom).

Waarom ISO 55001-certificering?
De toegevoegde waarde van ISO 55001 kan worden verdeeld in interne en externe voordelen:

Intern
Optimalisatie van uw activabeheer door:

 • Verbetering van de onderlinge afstemming van cruciale bedrijfsprocessen;
 • Introductie van risicogestuurd onderhoud;
 • Het besluitvormingsproces transparant maken;
 • Focus op zaken die er echt toe doen: risico's en kansen
 • Het creëren van een duidelijke structuur tussen bedrijfsstrategie en activabeheer.

Extern

 • De externe toegevoegde waarde van ISO 55001-certificering is vooral om een ​​optimaal georganiseerd en daarom continu verbeterend beheer van activa aan te tonen;
 • Het feit dat uw ISO 55001-systeem door een onafhankelijke derde partij is getest, is een benchmark en leidt vaak tot minder toezicht door de autoriteiten;
 • Supervisors en autoriteiten accepteren de ISO 55001 als een geschikte basis voor een risicobeheersysteem voor uw vermogen en voeren daarom mogelijk minder audits uit. Het belang van ISO 55001 wordt onderstreept door het ministerie van Economische Zaken;
 • Voor vermogensbezitters die het beheer hebben uitbesteed aan een ISO 55001-gecertificeerde organisatie, biedt het certificaat zekerheid en transparantie in het management;
 • Het ISO 55001-certificaat leidt tot een imagoverbetering voor alle externe stakeholders.

ISO 55001-certificering door Kiwa
Kiwa's auditors kunnen bogen op jarenlange ervaring en expertise op het gebied van certificering van asset management-systemen in sectoren zoals infrastructuur en nutsbedrijven. Verder is Kiwa een ervaren certificeerder van kwaliteitsmanagementsystemen zoals ISO 9001. Hiermee kan Kiwa de overlap tussen de verschillende systemen interpreteren en op een praktische manier inhoud geven aan de audits.