ISO 55001-certificering is interessant voor onder meer:

 • Infra-beheerders (wegen, waterwegen);
 • Installatiebeheerders;
 • Beheerders van petrochemische installaties;
 • Netwerkbeheerders (public utility)

Wat levert de ISO 55001 Certificatie u op?

Kiwa's auditors kunnen bogen op jarenlange ervaring en expertise op gebied van certificatie van Asset Management-systemen in de infratechniek, energiesector en watersector. Verder heeft Kiwa veel ervaring met het certificeren van kwaliteitsmanagementsystemen als ISO 9001. Deze trajecten zijn onder andere uitgevoerd bij beheerders van fysieke (infrastructurele) assets. Door de vele verschillende certificatieschema's die Kiwa toetst, zijn wij goed in staat om de overlap tussen de verschillende systemen te duiden en op een praktische manier invulling te geven aan de audits.

De toegevoegde waarde van ISO 55001 is onder te verdelen in interne en externe voordelen:

Intern
Optimalisatie van uw assetmanagement door:

 • Betere onderlinge afstemming van cruciale bedrijfsprocessen;
 • Invoering van risicogedreven onderhoud;
 • Transparant maken van het besluitvormingsproces;
 • Betere focus op zaken die er echt toe doen;
 • Heldere structuur tussen ondernemingsstrategie en assetbeheer.

Extern

 • De toegevoegde waarde van ISO 55001-certificering naar buiten toe is vooral de aantoonbaarheid van een optimaal georganiseerd en daardoor continu verbeterend assetmanagement en beheer van uw fysieke bedrijfsmiddelen;
 • Het feit dat uw ISO 55001-systeem getoetst is door een onafhankelijke derde partij, is een ijkpunt en leidt vaak tot verminderd toezicht;
 • Toezichthouders accepteren de ISO 55001 als een geschikte basis voor een risicobeheerssysteem voor uw assets en zij zullen daarom bij ISO 55001 gecertificeerde bedrijven minder audits zelf (laten) uitvoeren. Het belang van de ISO 55001 wordt onderstreept door het ministerie van Economische Zaken;
 • Voor asset owners die het beheer hebben uitbesteed aan een ISO 55001 gecertificeerde organisatie biedt het certificaat zekerheid en transparantie in beheer;
 • Tenslotte zal het ISO 55001 certificaat uw imago naar alle externe stakeholders toe verbeteren.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over ISO 55001 en Kiwa's ISO 55001-certificeringstraject? Vul het informatieformulier hiernaast in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.