Inhoud beoordelingsrichtlijn

De richtlijn is van toepassing op geprefabriceerde grasbetontegels - en hulpstukken van beton voor bekleding en drainering van grondoppervlakten, die aan licht, normaal en zwaar voertuigenverkeer worden onderworpen en die grasgroei mogelijk maken.

Voorbeelden van grondoppervlakken zijn (weg)taluds, parkeerplaatsen, oeverbescherming, vluchtstroken, recreatieterreinen en wegbermen.

Producenten van grasbetontegels - en hulpstukken van beton zijn publiekrechtelijk verplicht dat de grasbetontegels - en hulpstukken van beton moeten voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit. Voor Ongewapende betonproducten zoals grasbetontegels - en hulpstukken van beton geeft BRL 5070 hier de producteisen voor.

Grasbetontegels - en hulpstukken van beton die aantoonbaar voldoen aan BRL K11001 en BRL 5070 en vervaardigd zijn met grof toeslagmateriaal dat gedeeltelijk vervangen is met beton-, meng- en/of AEC granulaat, komen ook in aanmerking om gecertificeerd te worden volgens het Milieukeur schema Ongewapende betonproducten (SMK.58).

Het certificatieschema Milieukeur schema Ongewapende betonproducten (SMK.58) geeft voor de grasbetontegels - en hulpstukken van beton die in aanmerking komen voor certificering, aan dat ten minste 15% (v/v) van het toeslagmateriaal vervangen moet zijn met beton-, meng- en/of AEC granulaat.

Informatie over het certificatieschema Milieukeur schema Ongewapende betonproducten (SMK.58) kunt u opvragen via deze webpagina: Het certificatieschema is te downloaden via de website van de Stichting Milieukeur. 

Op basis van BRL K11001 geeft Kiwa een Kiwa Productcertificaat af.

Voor wie?

Gemeenten, waterschappen, aannemers, ingenieursbureau's, toezichthouders en prefab betonproducenten.

Wanneer nodig?

Indien u gebruik wenst te maken van gecertificeerde grasbetontegels en hulpstukken. Hierdoor kunt u erop vertrouwen dat de kwaliteit van de grasbetontegels en hulpstukken is geborgd door middel van een externe, onafhankelijke en deskundige toetsing op basis van duidelijke afspraken, normen en wetgeving.

Gecertificeerde bedrijven