Milieu hoog in het vaandel 

Als producent bent u tegen verspilling. U kunt zich vinden in de principes van circulaire economie. Zo zorgt u dat ruw materiaal een tweede leven krijgt. Demonteert u oude producten om onderdelen te hergebruiken of dringt u energie- en waterverbruik terug tijdens uw productieproces. Als u aan uw klanten wilt laten zien dat u effectief bijdraagt aan een beter milieu, kunnen wij u daarbij helpen. Onze experts verdiepen zich in uw vraagstelling en kijken samen met u om dit zichtbaar te maken.

Uw eigen groene Kiwa keurmerk: Castor Gaea

De beoordelingscriteria voor Castor Gaea zijn vastgelegd in manual K15012 volgens principes van circulaire economie. Een Castor Gaea ontvangt u ook niet zomaar. Wij stellen hoge eisen aan de toelating. Bij uw aanvraag geeft u goed aan hoe en wat uw productieproces bijdraagt aan het milieu.

Toelatingsonderzoek

Het Kiwa Castor Gaea certificaat wordt al of niet toegekend door ons CvD* of KCC** op basis van de door u gegeven informatie.
Partijen (CvD of KCC) definiëren producten of processen met regels en beslispunten. Deze regels kunnen tijdgebonden zijn, bijvoorbeeld een jaar of voor een bepaalde periode met betrekking tot de waarde van het product of proces. De uitkomst hiervan bepaalt of u voldoet aan de gestelde eisen van de manual K15012. Is de uitkomst positief, dan ontvangt u een toevoeging op uw certificaat met Castor Gaea. Vervolgens wordt er regelmatig door ons gecontroleerd. Op deze manier blijft uw product  of proces voldoen aan de gestelde eisen. Uw klanten kunnen erop vertrouwen dat u hen biedt wat zij belangrijk vinden; een product of dienst met een zo'n min mogelijke belasting voor het milieu. 

*  CvD Committee of Experts definiëren BRL (certification guideline) de inhoud en regels.
**KCC Kiwa covenant committee bewaakt covenant regels en inhoud.

Over Kiwa

Kiwa beschikt over gespecialiseerde bedrijfsonderdelen die zich richten op specifieke marktsegmenten, in Nederland en internationaal. We bieden specialistische services op het gebied van bijvoorbeeld energie en water, brandveiligheid en beveiliging, infrastructuur, dak- en geveladvies, sportaccommodaties en opleidingen. U kunt bij deze bedrijfsonderdelen terecht voor tests, inspectie, certificering, training en consultancy die is toegespitst op uw marktsegment.