Deze tanks zijn geschikt voor de opslag van kerosine, (bio)diesels, gasolie, huisbrandolie, afgewerkte olie en smeerolie.

Installateurs van opslaginstallaties voor de bovengrondse opslag van (bio)brandstoffen en smeermiddelen.

Bedrijven vallend onder het Activiteitenbesluit (BARIM) zijn wettelijk verplicht om hun brandstof opslaginstallatie onder certificaat te laten installeren door een volgens BRL-K903 gecertificeerde installateur. Een gecertificeerde installateur dient de installatie aan te leggen volgens een goedgekeurde RI&E alvorens een certificaat volgens BRL-K903 kan worden afgegeven. De tanks en lekbakken ten behoeve van de opslag van (bio)brandstoffen zullen onderdeel zijn van deze RI&E.

De RI&E van iedere tankinstallatie kan worden gestroomlijnd wanneer gebruik wordt gemaakt van gecertificeerde producten. In deze gevallen zijn de RI&E-aspecten, die verband houden met de gecertificeerde producten, niet nodig. De opslagtanks en lekbakken, gefabriceerd volgens de eisen van beoordelingsrichtlijn BRL-K21002, zullen in overeenstemming zijn met de eisen van de BARIM, RARIM en beoordelingsrichtlijn BRL-K903.

Indien u geïnteresseerd bent in certificatie, dan kunt u voor informatie over de eisen en het te doorlopen traject contact opnemen met onze certificatiedeskundige.