Het alarmtransmissiesysteem bestaat uit componenten en netwerk(en) onder beheer van een Alarm Transmissie Service Provider. Hierbij worden als basis de Europese normen EN 50136, EN 54-21 en EN 50518 toegepast. 

De K21030 Alarm Transmission Systems kent vier scopes, te weten:

Scope 1
Alarm Transmissie Service Provider (ATSP)

Volledig ATS
End-to-End
Scope 2
Alarm Transmissie Service Provider (ATSP)

Kritisch ATS
Niet end-to-end
Scope 3
Alarm Transmissie Service Provider (ATSP)

Verificatie ATS
End-to-end
Scope 4
Support Alarm Transmissie Service Provider (SATSP)

Support ATS
N.v.t.

Tabel: K21030 Certificatie van Alarmtransmissiesystemen (ATS )/ Alarm Transmissie Service Providers (ATSP)

Voor wie?
Primair: Alarm Transmissie Service Providers, Monitoring Centres, Alarmcentrales, installateurs, leveranciers en fabrikanten.

Secundair: Brandweer, politie, overige hulpdiensten, verzekeraars, partijen met kritische infrastructurele processen.

Processtappen
In de K21030 Alarm Transmission Systems zijn eisen opgenomen waar het systeem aan dient te voldoen, evenals de bepalingsmethoden om vast te stellen dat aan de eisen wordt voldaan. Daarnaast zijn er eisen aan het kwaliteitssysteem gesteld. 

Certificatieproces
Certificering van uw bedrijf volgens de K21030 Alarm Transmission Systems begint met een aanvraag, waarna u een offerte ontvangt. Aan de hand van deze offerte kunt u een certificatie-overeenkomst met Kiwa NCP afsluiten. Hierna volgt een onafhankelijke toelatingsaudit waarbij Kiwa NCP beoordeelt of aan de criteria voor certificering wordt voldaan. Is de uitslag van het onderzoek positief, dan volgt certificering. Indien er eventuele tekortkomingen vastgesteld zijn, dient u deze eerst op te heffen.

Na de initiële audit worden jaarlijks controle onderzoeken uitgevoerd om vast te stellen dat de gecertificeerde processen en uitgevoerde werkzaamheden bij voortduring nog steeds aan de gestelde eisen voldoen om uw certificering volgens de K21030 Alarm Transmission Systems te behouden.

Gecertificeerde bedrijven

Voor gecertificeerde bedrijven, klik hier.

Waarom Kiwa NCP?
Kiwa NCP is een toonaangevende Certificatie-Instelling voor het certificeren (erkennen) van bedrijven op het gebied van brand- en inbraakbeveiliging, ook wel Fire Safety & Security (FSS) genoemd. 

Kiwa NCP is een onafhankelijke Certificatie-Instelling die vaststelt of een bedrijf voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Een Kiwa NCP Certificaat geeft de eindgebruiker een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van het gecertificeerde bedrijf en haar diensten, zoals keuren, instellen en onderhouden van systemen.