Een hosted alarm platform is een oplossing voor het verwerken van alarmen waar de verwerkingsapparatuur niet (geheel) in de alarmcentrale staat opgesteld. De verwerkingsapparatuur staat (gedeeltelijk) in data centres en/of verdeeld over meerdere alarmcentrales. 

Met een hosted alarm platform is de alarmontvangstcentrale ondersteund met een technische opstelling en continuiteit in alarmverwerking en -afhandeling. Het situeren van de infrastructuur en apparatuur in data centres en/of EN 50518 (link) gecertificeerde alarmcentrales én het spreiden van de data over verschillende locaties (redundantie), zorgt voor een veel hogere mate van beschikbaarheid. De alarmontvangstcentrale m aakt connectie met de servers via een beveiligde sessie. Deze zorgt voor de alarmafhandeling in het Alarm Mangement Systeem (AMS) via een client.

De infrastructuur van een Hosted Alarm Solution, zoals benoemd in certificatieschema K21046, bestaat uit:

 • De leverancier van het Hosted Alarm platform
  welke de apparatuur, netwerk en service levert. Daarnaast verantwoordelijk voor de gehele scope met deze service;
 • De leverancier, zijnde de monitoring- of alarmontvangstcentrale,
  die de gegevens verzamelt en alarmen afhandelt volgens de vereisten en dus voldoet aan de criteria van EN50518;
 • De leverancier van de locatie van de gehoste omgeving,
  die verantwoordelijk is voor zowel de omgeving als de continuïteit van de dienstverlening;
 • De leverancier van een alarmontvanger / processor RCT en / of interface alarmontvanger / processor iRCT
  die functioneel voldoet aan de eisen gesteld in EN50136-3 en die compatibel is met een gedefinieerde alarmzender SPT goedgekeurd volgens EN50136-2; 
 • De leverancier van het netwerk,
  die verantwoordelijk is voor de componenten, beveiliging en beschikbaarheid en daarmee de performance van het (kritische transmissie) netwerk;
 • De leverancier van de software
  voor het afhandelen van alarmen.

Voor wie?
Alarmcentrales, Monitoring Centres, Leveranciers van Alarm Management Software (AMS), Data centres, leveranciers van netwerkinfrastructuur, leveranciers van doormeldeenheden (SPT) en ontvangers (RCT).

Certificatie-eisen
Wilt u weten welke eisen er gesteld worden om uw bedrijf te certificeren op basis van het certificatieschema ‘K21046 Hosted Alarm Solution’, download dan het certificatieschema aan de rechterkant van deze pagina. 

Certificatieproces
Certificering op basis van dit schema begint met een aanvraag, waarna u een offerte ontvangt. Aan de hand van deze offerte kunt u een certificatie-overeenkomst met Kiwa NCP afsluiten. Hierna volgt een onafhankelijke toelatingsaudit waarbij Kiwa NCP beoordeelt of aan de criteria voor certificering van het certificatieschema ‘K21046 Hosted Alarm Solution’ wordt voldaan. Wordt deze toelatingsaudit positief afgesloten, dan volgt certificering. Indien er eventuele tekortkomingen vastgesteld zijn, dient u deze eerst op te heffen.

Na de toelatingsaudit worden jaarlijks controle onderzoeken uitgevoerd om vast te stellen dat de gecertificeerde processen en uitgevoerde werkzaamheden bij voortduring nog steeds aan de gestelde eisen voldoen om uw certificering te behouden.

Gecertificeerde bedrijven
Voor een overzicht van de gecertificeerde bedrijven, klik hier.

Waarom Kiwa NCP?
Kiwa NCP is een onafhankelijke Certificatie-Instelling voor het certificeren van bedrijven op het gebied van brand- en inbraakbeveiliging, ook wel Fire Safety & Security (FSS) genoemd. 

Een Kiwa NCP certificaat geeft de eindgebruiker een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van het gecertificeerde bedrijf en haar diensten, zoals keuren, instellen en onderhouden van systemen.