De producten zijn bestemd om te worden toegepast in leidingsystemen voor koud en warm drinkwater distributie bij een ontwerpdruk (= maximale werkdruk) van 8 of 10 bar (9 of 11 bar absoluut of 8 of 10 bar overdruk)  onder de voorwaarden genoemd in tabel 1.


Tabel 1 – Temperatuursprofiel gedurende 50 jaar


Temperatuur [ ºC]Gebruiksduur
Tbedrijf7049 jaar
Tmax801 jaar
Tstoring95100 uur


Opmerking het aangegeven temperatuursprofiel komt overeen met klasse 2 van ISO 10508.

Processtappen

1) Aanvraag voor offerte bij productspecialist, direct of via Expert Centre Polymers.

2) Offerte = overeenkomst opgesteld op basis van de eisen in de BRL voor mechanische en toxicologische aspecten.

3) Na wederzijdse ondertekening wordt het onderzoek uitgevoerd.

4) Na positief afronden onderzoek en ondertekening contract wordt het certificaat verleend.

5) Certificaat is geldig voor onbepaalde tijd.

6) Voorwaarden van het certificatieproces liggen vast in het Reglement voor Certificatie 2017 en Algemene Voorwaarden voor Opdrachten aan Kiwa


Over Kiwa

Kiwa is een snelgroeiende internationale kennisorganisatie op het gebied van certificatie, (gas)technologie, training en testen. Kiwa is marktleider in de water-, gas- en bouwsector, de industrie, zakelijke dienstverlening en zorg en veiligheid. Met ruim 1500 specialistische medewerkers is Kiwa in meer dan 40 landen wereldwijd actief.


Voor andere diensten van Kiwa verwijzen wij u naar onze Expert Centers