BRL-K744/03 toepassingsgebied 1 is bedoeld voor leveranciers/producenten van metalen niet-stationaire opslag- en afleverinstallaties. Door hun niet-stationaire opslag- en afleverinstallaties te leveren/produceren onder het productcertificaat BRL-K744/03 toepassingsgebied 1, geeft dit bij de gebruikers het vertrouwen dat de niet-stationaire opslag- en afleverinstallaties zijn geproduceerd onder een regelmatig door Kiwa gecontroleerd kwaliteitsborgingsysteem. Bovendien is het veilige gebruik ervan aangegeven en is duidelijk hoe aan wet- en regelgeving voldaan kan worden.

Om aan de PGS 30 bijlage D "Tijdelijke niet-stationaire opslag- en afleverinstallaties" te kunnen voldoen, moet een tank voor niet-stationaire en mobiele opslag vervaardigd zijn volgens BRL-K744/03 toepassingsgebied 1.

Waarom is het nodig?

Een tank volgens BRL-K744/03 toepassingsgebied 1 wordt bij aflevering voorzien van een tankcertificaat. Dit tankcertificaat geeft de gebruiker, maar ook het bevoegd gezag, het vetrouwen dat het een veilige en betrouwbare niet-stationaire opslag- en afleverinstallatie betreft. Het BRL-K744 tankcertificaat is tevens het bewijs dat aan de PGS 30 bijlage D wordt voldaan.

Controle en onderhoud

Overeenkomstig de PGS 30 moet een niet-stationaire opslag- en afleverinstallatie periodiek gecontroleerd worden. De uitvoering van deze periodieke controles zijn omschreven in toepassingsgebied 2 van BRL-K744/03.