Voor wie?

BRL-K744/03 toepassingsgebied 1 is bedoeld voor leveranciers/producenten van metalen niet-stationaire opslag- en afleverinstallaties. 

Wanneer is het nodig?

Het leveren/produceren van niet-stationaire opslag- en afleverinstallaties onder het productcertificaat BRL-K744/03 toepassingsgebied 1 geeft bij de gebruikers, maar ook bij het bevoegd gezag, het vertrouwen dat de niet-stationaire opslag- en afleverinstallaties zijn geproduceerd onder een regelmatig door Kiwa gecontroleerd kwaliteitsborgingsysteem. Bovendien is het veilige gebruik ervan aangegeven en is duidelijk hoe aan wet- en regelgeving voldaan kan worden. Om aan de PGS 30 bijlage D "Tijdelijke niet-stationaire opslag- en afleverinstallaties" te kunnen voldoen, moet een tank voor niet-stationaire en mobiele opslag vervaardigd zijn volgens BRL-K744/03 toepassingsgebied 1.

Overeenkomstig de PGS 30 moet een niet-stationaire opslag- en afleverinstallatie periodiek gecontroleerd worden. De uitvoering van deze periodieke controles zijn omschreven in toepassingsgebied 2 van BRL-K744/03.

Interesse?

Indien u geïnteresseerd bent in certificatie, vul dan het aanvraagformulier in. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met het hiernaast vermelde Sales Office.