In 2012 is de Stichting KDR opgericht, zij heeft het kwaliteitshandboek in beheer waarop Kiwa VERIN controleert. Het is een kwaliteitsregeling voor vleesveehouders en zoogkoeienhouders in Nederland en richt zicht op duurzaam en welzijnsvriendelijk geproduceerd rundvlees. De deelnemers zetten zich in voor het verduurzamen van de gehele keten, dus van boer tot bord. 

Meer informatie over de regeling of over Keten Duurzaam Rundvlees vindt u op de website van KDR. 

Certificering

Wanneer u deel wilt nemen aan het kwaliteitssysteem Keten Duurzaam Rundvlees meldt u zich eerst aan bij de Stichting KDR. Na goedkeuring door KDR ontvangen wij uw aanmelding en nemen contact met u op voor het plannen van het controlebezoek. De controlegegevens sturen wij naar KDR en zij beoordelen of u uw certificaat ontvangt. 

Voor meer informatie en actuele tarieven kunt u contact met ons opnemen.