KDR garandeert dat het vlees afkomstig is van in Nederland gehouden vleesveerassen. Het samenwerkingsverband heeft in 2012 de Stichting KDR opgericht. De Stichting is eigenaar van het kwaliteitshandboek voor deelnemers aan de Stichting KDR. Het kwaliteitshandboek is een kwaliteitsregeling voor vleesveehouders en zoogkoeienhouders. De regeling borgt dat de geldende wet- en regelgeving wordt nageleefd. De runderen worden duurzaam en welzijnsvriendelijk gehouden volgens een aantal aanvullende criteria. Daarnaast zetten alle deelnemers zich in voor verdere verduurzaming van de hele keten.

Door deelname aan de Stichting toont de veehouder aan dat hij voldoet aan de door de Stichting KDR gestelde eisen op het gebied van duurzaamheid en dierenwelzijn. Kiwa VERIN voert, in opdracht van de Stichting KDR, onafhankelijke controles uit bij de deelnemende vleesveehouders.

Klik hier voor meer informatie over de regeling Keten Duurzaam Rundvlees.

Voor meer informatie en voor actuele tarieven kunt u contact met ons opnemen.