Fabrikanten, netbeheerders, vertegenwoordigers, retailers, aannemers en installateurs.

Buizen van slagvast-polyvinylchloride bedoeld voor het transport van aardgas dienen aan hoge eisen te voldoen.
Een gecertificeerde PVC buis garandeert dat aan deze hoge veiligheidseisen voldaan wordt.

Een door u goedgekeurde offerte is het begin van een getest en goedgekeurd product. De belangrijkste stappen hierin zijn:

  • Toelatingsonderzoek: het onderzoek om vast te stellen dat aan alle in de KE gestelde eisen wordt voldaan.
  • Het resultaat is een certificaat waarop staat vermeld aan welke eisen het desbetreffende product voldoet.
  • Controleonderzoek: het onderzoek dat na certificaatverlening wordt uitgevoerd om vast te stellen dat de gecertificeerde producten bij voortduring aan de in de KE gestelde eisen blijven voldoen,
  • Controle op het kwaliteitssysteem: controle op de naleving van het IKB-schema (als beschreven in de keuringseis) en de procedures.


Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze certificatiedeskundige.