De klemfittingen mogen worden toegepast in huishoudelijke gasinstallaties voor levering van gasvormige brandstoffen in overeenstemming met de 2e en 3e familie volgens NEN-EN 437.
De klemfitting wordt geperst met de door de fitting producent voorgeschreven klemapparatuur.

Fabrikanten, netbeheerders, vertegenwoordigers, retailers, aannemers en installateurs.

Metalen klemfittingen bedoeld voor installatiematerialen dienen aan hoge eisen te voldoen. Voor metalen klemfittingen met als toepassing gas zijn immers hoge veiligheidseisen gesteld. Een gecertificeerde metalen klemfitting garandeert dat aan deze hoge veiligheidseisen voldaan wordt.

  • Een door u goedgekeurde offerte is het begin van het hieronder genoemde proces op weg naar een getest en goedgekeurd product.
  • Toelatingsonderzoek: het onderzoek om vast te stellen dat aan alle in de KE gestelde eisen wordt voldaan.
  • Het resultaat is een certificaat waarop staat vermeld aan welke eisen het product voldoet. Het vereiste toezicht garandeert dat toekomstige producten blijven voldoen aan dezelfde hoge eisen.
  • Controleonderzoek: het onderzoek dat na certificaatverlening wordt uitgevoerd om vast te stellen dat de gecertificeerde producten bij voortduring aan de in de KE gestelde eisen voldoen, daarbij is tevens aangegeven met welke frequentie controleonderzoek door Kiwa zal worden uitgevoerd.
  • Controle op het kwaliteitssysteem: controle op de naleving van het IKB-schema (als beschreven in de keuringseis) en de procedures.


Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze certificatiedeskundige.