Fabrikanten, netbeheerders, vertegenwoordigers, retailers, aannemers en installateurs.

Electrolasbare en stuiklas fittingen bedoeld voor installatiematerialen dienen aan hoge eisen te voldoen. Voor electrolasbare en stuiklas fittingen met als toepassing gas zijn immers hoge veiligheidseisen gesteld. Een gecertificeerde electrolasbare en/of stuiklas fitting garandeert dat aan deze hoge veiligheidseisen voldaan wordt.

  • Een door u goedgekeurde offerte is het begin van het hieronder genoemde proces op weg naar een getest en goedgekeurd product.
  • Toelatingsonderzoek: het onderzoek om vast te stellen dat aan alle in de KE gestelde eisen wordt voldaan.
  • Het resultaat is een certificaat waarop staat vermeld aan welke eisen het product voldoet. Het vereiste toezicht garandeert dat toekomstige producten blijven voldoen aan dezelfde hoge eisen.
  • Controleonderzoek: het onderzoek dat na certificaatverlening wordt uitgevoerd om vast te stellen dat de gecertificeerde producten bij voortduring aan de in de KE gestelde eisen voldoen, daarbij is tevens aangegeven met welke frequentie controleonderzoek door Kiwa zal worden uitgevoerd.
  • Controle op het kwaliteitssysteem: controle op de naleving van het IKB-schema (als beschreven in de keuringseis) en de procedures.


Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze certificatiedeskundige.

Lasonderzoek van PE leidingsystemen

Polyethyleen (PE) leidingsystemen zijn dé meest gebruikte leidingsystemen voor de distributie van water en gas in Nederland. Jaarlijks worden vele kilometers leidingen aangelegd en duizenden lasverbindingen gemaakt. Sterkte, lekdichtheid en levensduur zijn van levensbelang voor de veiligheid en de bedrijfszekerheid.

Dé verbindingstechniek voor PE buisleiding-systemen zijn de stuik- en electrolas-methoden. Hoewel het principe van de verbindingstechniek relatief eenvoudig is blijken de lasverbindingen echter in de praktijk regelmatig niet aan de geldende eisen te voldoen.

Nummer één oorzaak van een slechte lasverbinding is het niet volgen van de lasprocedure en instructies, hierbij spelen ook de installatie-omstandigheden een rol.

Om het geheel goed onder controle te hebben en houden voor uitvoerders en toezicht-houders is een goede monitoring op de uitgevoerde werkzaamheden en procedures van essentieel belang. Kiwa kan hierbij op alle aspecten in de gehele keten invulling geven.

Voor meer informatie over de uitvoering van beproevingen op PE lasverbindingen kunt u contact opnemen met
Eddy.Slootman@kiwa.nl (+31-55-5 393 698) of Frans.Weyn@kiwa.nl (+31-55-5 393 369).
Bekijk ook eens onze brochure "Lasonderzoek van PE leidingsystemen".