Fabrikanten, netbeheerders, vertegenwoordigers, retailers, aannemers en installateurs.

Buizen van polyethyleen (PE) bedoeld voor het transport van gas dienen aan hoge eisen te voldoen. Een GASTEC QA gecertificeerde PE buis garandeert dat aan deze hoge veiligheidseisen voldaan wordt.

Een door u goedgekeurde offerte is het begin van een getest en goedgekeurd product.
De belangrijkste stappen hierin zijn:

  • Toelatingsonderzoek: het onderzoek om vast te stellen dat aan alle in de KE gestelde eisen wordt voldaan.
  • Het resultaat is een certificaat waarop staat vermeld aan welke eisen het desbetreffende product voldoet.
  • Controleonderzoek: het onderzoek dat na certificaatverlening wordt uitgevoerd om vast te stellen dat de gecertificeerde producten bij voortduring aan de in de KE gestelde eisen blijven voldoen,
  • Controle op het kwaliteitssysteem: controle op de naleving van het IKB-schema (als beschreven in de keuringseis) en de procedures.


Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze certificatiedeskundige.