Alle rechtspersonen/ bedrijven die werkzaamheden verrichten gericht op toeleiden van inburgeringsplichtigen naar het inburgeringsexamen. Tevens ook voor dienstverleners welke duale trajecten aanbieden m.b.t. inburgeren en re-integratie naar werk.

Indien u zich wilt onderscheiden op het gebied van kwaliteit voor uw opdrachtgevers. Ook kan een opdrachtgever, zoals gemeente of UWV, ernaar vragen of zelfs eisen in een aanbesteding.

De Stichting Blik op Werk heeft een raamcontract afgesloten met Kiwa om audits uit te voeren conform de eisen van het Blik op Werk Keurmerk. (Met Inburgering als één van de diensten binnen het keurmerk Blik op Werk.)

Informatie kunt u verder vinden in bijgevoegde leaflet. Verder is alle informatie op de site van Blik op Werk te vinden. www.blikopwerk.nl