Het keurmerk Particulier Onderzoeksbureau geeft aan opdrachtgevers, overheden en te onderzoeken personen de garantie dat, bedrijven werkzaam in deze branche, zich aan alle regelgeving houdt. Bedrijven werkzaam in deze branche moeten in het bezit zijn van een POB-vergunning. Voor dit keurmerk zijn alle keurmerkhouders preventief getoetst op de juiste toepassing van de privacy gedragscode particuliere onderzoeksbureaus. De kernwaarden van de keurmerken (kwaliteit, professionaliteit, integriteit en betrouwbaarheid) hebben in dit keurmerk hiermee een extra invulling gekregen.

Beheerder van het Keurmerk Beveiliging is De Nederlandse Veiligheidsbranche

Voor wie?

Recherchebureaus, onderzoeksbureaus.

Processtappen

In hoofdstuk 4 zijn de eisen omschreven waaraan voldaan dient te worden om gecertificeerd te worden/zijn op basis van het Keurmerk Beveiliging.

  • 4.1 Organisatie – het op professionele wijze voeren van de dienstverlening
  • 4.2 Kwaliteitsbeheer – verbeteren van de dienstverlening
  • 4.3 Integriteitsbeleid – het nemen van integriteitbevorderende maatregelen
  • 4.4 Middelenbeheer – op verantwoordelijke wijze omgaan met middelen, zoals personeel, voertuigen en communicatiemiddelen
  • 4.5 Dienstverlening – het leveren van de dienstverlening zoals is afgesproken

Must- en puntenvragen
In het schema is onderscheid gemaakt in must-en puntenvragen. Om voor dit keurmerk in aanmerking te komen, dient minimaal te worden voldaan aan de volgende eisen:

  • 100% score op de mustvragen
  • 60% score op de puntenvragen (= minimaal 20 punten van de 30 beschikbare punten)

Certificatieproces

Certificatie van uw bedrijf op basis van het Keurmerk Particulier Onderzoeksbureau begint met een aanvraag, waarna u een offerte ontvangt. Aan de hand van deze offerte kunt u een certificatie-overeenkomst met Kiwa afsluiten. Hierna volgt een onafhankelijke toelatingsaudit waarbij Kiwa NCP beoordeelt of aan de criteria voor certificering voor het Keurmerk Particulier Onderzoeksbureau wordt voldaan. Is de uitslag van het onderzoek positief, dan volgt certificering. Indien er eventuele tekortkomingen vastgesteld zijn, dient u deze eerst op te heffen.

Na de initiële certificatie worden jaarlijks controle onderzoeken uitgevoerd om vast te
stellen dat de gecertificeerde processen en uitgevoerde werkzaamheden bij voortduring nog steeds aan de gestelde eisen voldoen.

Gecertificeerde bedrijven

Voor gecertificeerde bedrijven, klik hier.

Waarom Kiwa NCP?

Kiwa NCP is een toonaangevende Certificatie-Instelling voor het certificeren (erkennen) van bedrijven op het gebied van brand- en inbraakbeveiliging, ook wel Fire Safety & Security (FSS) genoemd. 

Kiwa NCP is een onafhankelijke Certificatie-Instelling die vaststelt of een bedrijf voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Een Kiwa NCP Certificaat geeft de eindgebruiker een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van het gecertificeerde bedrijf en haar diensten, zoals keuren, instellen en onderhouden van systemen.