Voor wie?

Scholen (bestuur, leraren, personeel en leerlingen), gemeente, politie, brandweer en andere relevante partijen.

Wanneer is het nodig?

De school, leerlingen, gemeente en ouders zijn gebaat bij een veilige school omgeving, waar de kans op inbraak, brand en andere vormen van criminaliteit minimaal is.
Schade door criminaliteit rond en in de scholen is aanzienlijk. Naast beperking van deze schadepost, levert investeren in het Keurmerk Veilig Rond en In School (VRIS) nog meer voordelen op.

Voordelen certificaat VRIS:

 • Eenvoudig en effectief instrument om veiligheidsbeheersbaarheid te realiseren
 • Subsidiemogelijkheden
 • Maatwerk afspraken en extra inspanningen van politie/gemeente en overige partners
 • Inkoop en verzekeringsvoordelen

Processtappen

Het benadrukken van samenwerking als fundament leidt vervolgens tot een stappenplan met de volgende opeenvolgende elementen:

 • Het vormgeven van samenwerking
 • Het gezamenlijk inventariseren van de veiligheidsproblemen in en rond de school
 • Prioriteren van de problemen t.b.v. plan van aanpak
 • Aanpakken: het daadwerkelijk uitvoeren van maatregelen
 • Evalueren: vaststellen wat goed gaat en wat voor verbetering vatbaar is

Na afronding van het plan van aanpak kan het certificaat aangevraagd worden. Daarna kan gestart worden met de uitvoering. Het gaat hier om een cyclisch proces, dat wil zeggen dat na de evaluatie weer opnieuw kritisch gekeken wordt naar de veiligheid-situatie. De evaluatie van maatregelen dient als input voor het herijken van de veiligheid-analyse, het prioriteren, opstellen van een nieuw plan van aanpak en vervolgens weer de uitvoering van maatregelen en evaluatie.

Centraal in het keurmerk staan:

 • Adequate en efficiënte, simpele maatregelen
 • Nadruk ligt op preventie: veiligheid begint bij voorkomen
 • Integrale aanpak: op basis van samenwerking en gelijkwaardigheid worden maatregelen geselecteerd en uitgevoerd
 • Continuïteit van de aanpak: de kwaliteit van de veiligheid wordt structureel op een hoog niveau gehouden

Het Keurmerk Veilig Rond en In School (VRIS) is een zichzelf versterkend instrument, waar lokale partijen zelf bepalen wat hun veiligheidsproblemen zijn met een Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden (SMART) plan van aanpak.

VRIS Certificaten:
Voor VRIS Certificaten klik hier.

Waarom Kiwa NCP?

Kiwa NCP is een toonaangevende Certificatie-Instelling voor het certificeren (erkennen) van bedrijven op het gebied van brand- en inbraakbeveiliging, ook wel Fire Safety & Security (FSS) genoemd. 

Kiwa NCP is een onafhankelijke Certificatie-Instelling die vaststelt of een bedrijf voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Een Kiwa NCP Certificaat geeft de eindgebruiker een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van het gecertificeerde bedrijf en haar diensten, zoals keuren, instellen en onderhouden van systemen.