Tijdslijn verplichte CO-certificering

We hebben een tijdslijn gemaakt met informatie over de verplichte CO-certificering. Ontdek wat u moet doen om klaar te zijn voor 1 april 2022. Lees verder!

Eigen richtlijn

Bedrijven die zich bezighouden met werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties moeten beschikken over een procescertificaat. De BRL 6000-25 ‘Certificering preventie koolmonoxide’ van InstallQ speelt daar op in. De minister geeft de voorkeur aan de ontwikkeling van meerdere certificatie-schema’s die aan het wettelijk kader voldoen. Kiwa heeft daarom een eigen regeling ontwikkeld. Deze regeling kenmerkt zich door een compacter certificeringstraject. Installatiebedrijven kunnen er voor kiezen om door Kiwa gecertificeerd te worden volgens de BRL 6000-25, of met de nieuwe Kiwa-richtlijn ‘Certificering preventie koolmonoxide’.

Compacter certificeringstraject

In de Kiwa-beoordelingsrichtlijn zijn de minimale eisen op een eenvoudige en overzichtelijke manier vastgelegd. Kiwa kan de audits voor deze richtlijn gedeeltelijk ‘remote’ uitvoeren door op afstand mee te kijken en zo steekproefsgewijs de uitgevoerde werkzaamheden te controleren. Dit maakt de Kiwa-richtlijn ook aantrekkelijk voor (kleinere) installatiebedrijven waarbij uitgebreide certificeringstrajecten een te grote wissel trekken op de bedrijfsvoering.

In de Kiwa BRL zijn eisen vastgelegd voor de volgende deelgebieden:

  1. Installatie van nieuwe gasverbrandingsinstallaties;
  2. Uitvoeren van reparatiewerkzaamheden aan bestaande gasverbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen, rookgasafvoervoorzieningen en luchtverwarmers;
  3. Uitvoeren van onderhoud aan bestaande gasverbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen, rookgasafvoervoorzieningen en luchtverwarmers; of
  4. Inbedrijfstellen en vrijgeven voor gebruik van een gasverbrandingsinstallatie na werkzaamheden als bedoeld in de onderdelen 1 tot en met 3. De certificaathouder kan zelf een keuze maken om gecertificeerd te worden voor één of meerdere deelgebieden.