Inhoud beoordelingsrichtlijn

Het ‘KIWA Bedrijfs-/branchespecifiek kwaliteitslogo Zonne-energiesystemen’ (KIWA-BSK Zonne-Energiesystemen) is een certificaat dat is ontwikkeld door KIWA. Zij certificeert hiermee complete zonne-energiesystemen op bestaande en nieuwe gebouwen. Daarbij gaat het om platte daken, hellende daken, gevels en de aansluiting op het lokale energienetwerk.

Voor wie?

Het certificaat KIWA-BSK Zonne-Energiesystemen is bedoeld voor organisaties die zonne-energiesystemen integreren in daken en gevels. Dit kunnen verschillende soorten organisaties zijn, afhankelijk van hun positie in de keten. Voorbeelden hiervan zijn de componentenleverancier, de systeemdealer, de installateur of de hoofdaannemer.

Wat is het?

Het KIWA-BSK Zonne-energiesystemencertificaat wordt afgegeven op basis van een bedrijfs-/branchespecifiek kwaliteitssysteem. Dat heeft als voordeel dat de branche of het bedrijf zelf de kwaliteitscriteria invult waaraan bedrijven en medewerkers moeten voldoen om het certificaat van KIWA te mogen voeren. Het KIWA-BSK Zonne-energiesytemen is voor onbepaalde duur geldig en internationaal toepasbaar. Na verlening van het certificaat vindt twee keer per jaar een controleonderzoek plaats. Daarbij wordt vastgesteld of er nog steeds wordt voldaan aan de opgestelde eisen.

Certificaat geeft onderscheidend vermogen!

Er is een grote toename van zonne-energiesystemen in de markt, maar de kwaliteit daarvan is niet altijd in orde. Dit kan te maken hebben met de kwaliteit van het product, maar ook met de montage of de wijze van plaatsen van deze zonne-energiesystemen.
Juist daarom kan dit certificaat het onderscheid in de markt betekenen. Het geeft aan dat KIWA het gerechtvaardigde vertrouwen heeft dat een organisatie zonne-energiesystemen op de juiste wijze in gebouwen integreert.

Hoe komt u aan het certificaat Kiwa-BSK Zonne-Energiesystemen?

  • U vraagt de documenten op die horen bij de ‘KIWA-BSK Zonne-energiesystemen’
  • U zorgt ervoor dat uw producten en de organisatie voldoen aan in de documenten opgestelde eisen.
  • U vraagt een offerte aan bij KIWA
  • Wij voeren een toelatingsonderzoek bij u uit. Dit eerste onderzoek is om vast te stellen of aan alle in de regeling genoemde eisen is voldaan.
  • Wij zorgen voor een audit-rapport waarvan u een kopie krijgt.
  • U ontvangt een certificaat KIWA-BSK Zonne-Energiesystemen