Snelle betrouwbare oplossing

U heeft een innovatief product of dienst ontwikkeld en u wilt uw klant het vertrouwen geven dat uw product of dienst voldoet aan strenge kwaliteitseisen. Een certificaat geeft dat vertrouwen. Echter, gebruikelijke certificatie (een BRL) blijkt niet mogelijk. Een covenant biedt hiervoor de oplossing. Deze nieuwe kwaliteitswaarborg kan relatief snel geregeld worden. Een Kiwa covenant kan al binnen drie tot vier maanden klaar zijn. Dit is afhankelijk van de duur van eventuele testen. De ontwikkeling van een BRL duurt ongeveer één tot twee jaar en een Europese norm zelfs vijf tot zeven jaar. 

Procedure

De procedure om het Kiwa Covenant te verkrijgen is verdeeld in vier stappen:

- In samenwerking met de certificatiedeskundige van Kiwa stelt u de producteigenschappen vast;
- Deze worden getoetst aan de vastgestelde eisen en vervolgens beschreven;
- Als beide partijen het eens zijn over de inhoud, kan het covenant worden afgesloten;
- Na afsluiting van het covenant doet Kiwa de kwaliteitsborging op de afgesproken frequentie.

Een uitstekende oplossing als u snel maar volgens gestelde kwaliteitseisen de markt op wil.

Over Kiwa

Kiwa beschikt over gespecialiseerde bedrijfsonderdelen die zich richten op specifieke marktsegmenten, in Nederland en internationaal. We bieden specialistische services op het gebied van bijvoorbeeld energie en water, brandveiligheid en beveiliging, infrastructuur, dak- en geveladvies, sportaccommodaties en opleidingen. U kunt bij deze bedrijfsonderdelen terecht voor tests, inspectie, certificering, training en consultancy die is toegespitst op uw marktsegment.