Voor wie?

Voor producenten van producten en/of diensten die hun klant willen overtuigen van de kwaliteit van hun product.

Wanneer is het nodig?

Het covenant is vooral bedoeld voor innovatieve producten en diensten, waarbij de gebruikelijke certificatie niet mogelijk is. Groot voordeel van deze nieuwe kwaliteitswaarborg is dat het relatief snel geregeld kan worden. De ontwikkeling van een BRL duurt ongeveer één tot twee jaar en een Europese norm zelfs vijf tot zeven jaar. Een Kiwa Covenant kan al binnen drie tot vier maanden klaar zijn, afhankelijk van de duur van de testen.

Processtappen

De procedure om het Kiwa Covenant te verkrijgen is verdeeld in vier stappen:

- In samenwerking met de certificatiedeskundige van Kiwa stel je de producteigenschappen vast;
- Deze worden getoetst aan de vastgestelde eisen en vervolgens beschreven;
- Als beide partijen het eens zijn over de inhoud, kan het covenant worden afgesloten;
- Na afsluiting van het covenant doet Kiwa de kwaliteitsborging op de afgesproken frequentie.

Over Kiwa

Kiwa is een snelgroeiende internationale kennisorganisatie op het gebied van certificatie, (gas)technologie, training en testen. Kiwa is marktleider in de water-, gas- en bouwsector, de industrie, zakelijke dienstverlening en zorg en veiligheid. Kiwa is in meer dan 40 landen wereldwijd actief.