Voor wie

Elke fabrikant die zijn/haar producten met CE dient te labelen en behoefte heeft aan een vrijwillige periodieke externe controle van Kiwa

Inhoud beoordelingsregeling

Indien u als fabrikant van bouwproducten een extra externe controle en borging wilt van uw Factory Production Control ofwel uw Interne kwaliteitsbewakingssysteem.

We voeren een initiële FPC beoordeling uit en vervolgens bezoeken wij uw bedrijf met een bepaalde frequentie. Deze frequentie is afhankelijk van de geharmoniseerde norm, waarbij de standaard 1x per jaar is.

Wij voeren de beoordeling uit conform de CPR en de betreffende Europese geharmoniseerde norm. Het enige verschil is dat wij deze niet uitvoeren in de rol van een CPR genotificeerde instelling maar in de rol van gecertificeerde instelling, aangezien het formeel geen taak is in het kader van de CPR.

Voor meer informatie over de processtappen en randvoorwaarden verwijzen wij u naar de productpagina voor de betreffende geharmoniseerde norm of vragen wij u direct contact met ons op te nemen.

Certificaat en gebruik logo

Na het positief afsluiten van het initiële onderzoek ontvangt u een certificaat van conformiteit van de Productiecontrole in de fabriek' of in het Engels: 'Certification of Conformity of the Factory Production Control'.

U kunt dan het 'Kiwa FPC scanned' logo gebruiken op uw website, briefpapier, etcetera. Echter niet op het label van uw product.