Testlab
Een alternatief hiervoor is om de betrouwbaarheid van bestaande sprinklers steekproefsgewijs te laten testen. Om onafhankelijk en deskundig vast te kunnen stellen of deze sprinklers nog functioneren conform de geldende normen, heeft Kiwa FSS een innovatieve laboratoriumopstelling ontwikkeld.

Volgens ISO- en NEN-normen
Hoe een representatieve steekproef genomen moet worden, is beschreven in normeringen. De uitgenomen sprinklers worden naar het lab gestuurd en worden vervolgens getest op betrouwbaarheid conform de van toepassing zijnde  testmethoden ISO 6182/NEN-EN 12259. Alle testen worden uitvoerig gedocumenteerd, waarmee de herleidbaarheid gegarandeerd is.

Neem contact met ons op!
Wilt u ook weten of uw sprinklerinstallatie nog voldoet aan de eisen? Wij vertellen u er graag meer over. U kunt ons bereiken via nl.testlab.fss@kiwa.com of +31 88 998 51 00.