Het Kiwa-keurmerk voor COVID-19 preventiemaatregelen is er voor organisaties die hun COVID-19-maatregelen willen laten toetsen aan de geldende (inter)nationale eisen en eventueel aanvullende branche- of bedrijfsrichtlijnen. In het kader van het keurmerk voert Kiwa periodiek een beoordeling uit, waarbij de protocollen en preventiemaatregelen van een organisatie worden gecontroleerd. Voldoet het beleid om verspreiding van het COVID-19 virus te beperken aan de geldende richtlijnen, dan levert dit een Kiwa-conformiteitsverklaring en keurmerk op.


Doordat het Kiwa keurmerk COVID-19 preventiemaatregelen is gebaseerd op de structuur van internationale ISO-normen kan het uitstekend worden gecombineerd met andere managementsystemen. Het Kiwa-keurmerk voor COVID-19 preventiemaatregelen is geschikt voor vrijwel elke organisatie, van hotels, winkels, sportscholen, musea en andere (openbare) instellingen tot schoonmaakbedrijven, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, etc.

Het Kiwa-keurmerk voor COVID-19 preventiemaatregelen is er ook specifiek voor de cafés en restaurants. Lees er meer over op de pagina Keurmerk COVID-19 preventiemaatregelen voor horeca.

Creëer duidelijkheid en vertrouwen

Kiwa heeft uitgebreide ervaring met het uitvoeren van kwaliteitsbeoordelingen, onder meer in de toeristisch-recreatieve branche, de gezondheidszorg en de sport- en vervoersector. Diverse organisaties hanteren Kiwa’s COVID-19-keurmerk om aan klanten, medewerkers en andere stakeholders aantoonbaar te maken dat alle vereiste maatregelen worden genomen om verspreiding van het COVID-19-virus te beperken. Zo helpt Kiwa u duidelijkheid en vertrouwen te creëren als het gaat om COVID-19-preventie.

Center Parcs: 

“Voor ons geeft dit de zekerheid dat we alle maatregelen hebben genomen om onze gasten op een verantwoorde manier te ontvangen.” Lees hier meer!


Meer informatie

Wilt u meer weten over het Kiwa keurmerk voor COVID-19 preventiemaatregelen? Neem dan contact met ons op. 

Of bekijk een van de volgende artikelen: