De meeste Noordamerikaanse en Canadese bestuurlijke organen die de wetgeving voor drinkwatervoorzieningen regelen, eisen dat chemicaliën voor drinkwaterbehandeling voldoen aan NSF/ANSI/CAN 60: Drinking Water Treatment Chemicals – Health Effects. Deze norm stelt de criteria voor effecten op de gezondheid voor alle chemicaliën voor drinkwaterbehandeling. inclusief:

  • Chemicaliën tegen corrosie en kalkafzetting
  • Coagulanten en flocculanten
  • Chemicaliën voor waterverzachting, precipitatie, sequestering en pH aanpassing
  • Disinfectie en oxidatie chemicaliën
  • Alle overige speciale chemicaliën die worden gebruikt voor drinkwaterbehandeling

Kiwa kan een NSF/ANSI/CAN 60 certificatiemerk leveren ter identificatie van goedgekeurde producten. Alle NSF/ANSI/CAN 60 gecertificeerde chemicaliën voor de drinkwaterbehandeling staan onder controle; jaarlijkse testen en inspecties verzekeren de voortdurende consistentie van het vereiste kwaliteitsniveau.

Kiwa is ISO/IEC 17065 geaccrediteerd door het ANSI National Accreditation Board (ANAB). Onze accreditatiestatus en accreditatiecope is te raadplegen op ANSI accreditation Kiwa Nederland.

Het gebruik van volgens NSF/ANSI/CAN 60 gecertificeerde producten verzekert dat deze chemicaliën niet zullen leiden tot contaminanten in het drinkwater met als mogelijk gevolg invloeden op de gezondheid en problemen met de wetgeving

Voor het behoud van het certificaat mogen producenten niet wisselen van toeleveranciers en geen veranderingen aanbrengen in materiaalsamenstellingen zonder beoordeling en goedkeur door Kiwa.

Voor wie?

Voor producenten van chemicaliën voor drinkwaterbehandeling is Kiwa het juiste adres voor de testen en certificeringen die nodig zijn voor productacceptatie en het voldoen aan de eisen in nagenoeg geheel Noord-Amerika en Canada. Kiwa heeft een hechte samenwerking met erkende Noordamerikaanse certificeringsinsituten.

Wanneer is het nodig?

De grote meerderheid van de VS staten en Canadese provincies en territoria eisen NSF/ANSI/CAN 60 voor het gebruik van chemicaliën in de lokale drinkwatervoorzieningen.

Staatsorganen kunnen boetes opleggen of kunnen het verwijderen van niet-gecertificeerde producten eisen.

Indien producten niet zijn gecertificeerd volgens NSF/ANSI/CAN 60, hebben producenten geen restricties om de materiaalsamenstellingen te veranderen. Dat kan leiden tot problemen met contaminatie van drinkwater.

Processtappen

Voor meer informatie en aanvragen kunt u contact opnemen met de Product Group Hygienic Aspects, PGHA@kiwa.nl.