Kiwa kan een NSF/ANSI/CAN 61 certificatiemerk leveren ter identificatie van de goedkeur van producten in de drinkwatervoorziening, inclusief individuele componenten en materialen. Alle NSF/ANSI/CAN 61 gecertificeerde drinkwatersysteem componenten staan onder controle: jaarlijkse testen en inspecties verzekeren de voortdurende consistentie van het vereiste kwaliteitsniveau.

Kiwa is ISO/IEC 17065 geaccrediteerd door het ANSI National Accreditation Board (ANAB). Onze accreditatiestatus en accreditatiescope is te raadplegen op ANSI accreditation Kiwa Nederland.

Het gebruik van volgens NSF/ANSI/CAN 61 gecertificeerde producten verzekert dat nieuwe en geïnstalleerde componenten geen contaminanten aan het drinkwater zullen afgeven met als mogelijk gevolg invloeden op de gezondheid en problemen met de wetgeving

Voor het behoud van het certificaat mogen producenten niet wisselen van toeleveranciers en geen veranderingen aanbrengen in materiaalsamenstellingen zonder beoordeling en goedkeur door Kiwa.

Voor wie?

Voor producenten van practisch elk type product voor de drinkwatervoorziening, zoals kranen, afsluiters, leidingen, terugkeerkleppen, etcetera, etcetera). Kiwa is het juiste adres voor de testen en certificeringen die nodig zijn voor productacceptatie en het voldoen aan de eisen in nagenoeg geheel Noord-Amerika en Canada. Kiwa heeft een hechte samenwerking met erkende Noordamerikaanse certificeringsinsituten.

Wanneer is het nodig?

De grote meerderheid van de VS staten en Canadese provincies en territoria eisen NSF/ANSI/CAN 61 voor componenten in de lokale drinkwatervoorzieningen.

Staatsorganen kunnen boetes opleggen of kunnen het verwijderen van niet-gecertificeerde producten eisen.

Indien producten niet zijn gecertificeerd volgens NSF/ANSI/CAN 61, hebben producenten geen restricties om de materiaalsamenstellingen te veranderen. Dat kan leiden tot problemen met contaminatie van drinkwater en productprestaties.

Processtappen

Voor meer informatie en aanvragen kunt u contact opnemen met de Product Group Hygienic Aspects, PGHA@kiwa.nl.

NSF/ANSI/CAN 61 lijst van gecertificeerde producten

NSF/ANSI/CAN 61 lijst van gecertificeerde producten