In onze digitale samenleving kunnen steeds meer zaken online worden geregeld. Ook de publieke sector maakt voor zijn dienstverlening aan burgers en bedrijven in toenemende mate gebruik van internetoplossingen. Hierbij worden op grote schaal (persoons)gegevens opgeslagen en verwerkt. Vertrouwen is dan het sleutelwoord. Burgers en organisaties willen er zeker van zijn dat hun vertrouwelijke informatie, en dus hun privacy, goed worden beveiligd. En ze willen precies weten wat er met die gegevens gebeurt.

Strikte eisen

Kiwa komt daarom met een nieuwe service voor beveiligde dataopslag: Trusted Third Party (TTP). Hierbij houdt Kiwa zich, als onafhankelijke derde partij, alléén bezig met het veilig opslaan van data en het beschikbaar stellen daarvan aan geautoriseerde personen via een portal of app. Kiwa TTP is bedoeld voor bedrijven en decentrale overheden die moeten of willen voldoen aan strikte eisen op het gebied van informatiebeveiliging. Deze organisaties hebben niet altijd zelf de wens, middelen en competenties om een eigen datacentrum op te zetten dat voldoet aan de normen op het gebied van informatiebeveiliging.

PKI-Overheid

 Kiwa’s TTP-dienstverlening voldoet niet alleen aan de AVG/GDPR, maar ook aan standaarden als ISO 27001 en PKI-Overheid. PKI-Overheid is een verzwaarde vorm van de ‘Public Key Infrastructure’ normering die door de Nederlandse overheid en veel Europese instanties wordt geëist voor diensten waarvoor privacy- en informatiebeveiliging belangrijk is. Als onderdeel van zijn PKI-Overheid certificering en de internationale norm ETSI 319-411-2 is Kiwa gecertificeerd als Qualified Trust Service Provider (QTSP). Dat betekent onder meer dat de gegevens uit Kiwa’s systeem in beginsel onweerlegbaar zijn in juridische procedures. Het British Standards Institution (BSI) controleert Kiwa jaarlijks op compliance met alle aspecten van de PKI-Overheid- en ETSI-norm.

Jarenlange ervaring

 Kiwa is al jaren een vertrouwde partij voor onafhankelijke dataopslag. We hebben veel ervaring met het opzetten en beheren van beveiligde informatiesystemen onder PKI-Overheid normering. Kiwa-onderdeel Kiwa Register verstrekt namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat vergunningen en bevoegdheden in de transportsector. In het kader daarvan bewaart Kiwa gegevens van in totaal 700 duizend Nederlanders, waarvan 100 duizend in de taximarkt.

Onafhankelijk sinds 1948

 Kiwa is meer dan zeventig jaar geleden opgericht als onafhankelijk kennisinstituut in de nutssector en levert vandaag de dag met name diensten op het gebied van testen, inspecties en certificeringen. Als onderdeel van zijn rol als ‘onafhankelijke derde’ tussen bedrijven en overheid, levert Kiwa ook vertrouwensdiensten op het gebied van hoogwaardige, beveiligde dataopslag en data-analyse. De onafhankelijkheid van Kiwa komt onder meer tot uiting in de bedrijfspolicy dat overheden geen inzage hebben in de gegevens die onder de TTP-dienstverlening door Kiwa-klanten zijn opgeslagen.