Inhoud richtlijn

De in de KOMO BRL 9101 opgenomen eisen worden door de certificatie-instellingen, die hiervoor erkend zijn door de Raad voor Accreditatie, gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag voor c.q. de instandhouding van een procescertificaat voor “Het toepassen van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering en evenementen”.

Het procescertificaat kan van toepassing zijn op het toepassen van verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering en evenementen op:

  • autosnelwegen, overeenkomstig CROW Publicatie 96a;
  • niet-autosnelwegen, overeenkomstig CROW Publicatie 96b.

De KOMO BRL 9101 heeft tot doel het bieden van heldere en handhaafbare toetsingscriteria m.b.t. het uitvoeringsproces voor de toepassing van tijdelijke verkeersmaatregelen, teneinde optimale veiligheid bij wegwerkzaamheden te bereiken voor weggebruikers, werknemers verkeersvoorzieningen en wegwerkers. Het geeft de wegbeheerder het vertrouwen dat tijdelijke verkeersvoorzieningen op een correcte wijze en met behulp van de juiste middelen worden toegepast door specifiek opgeleid personeel.

De volledige BRL is te vinden op deze pagina.

Voor wie?

GWW- en Verkeersmaatregelen bedrijven.

Wanneer is het nodig?

Bij het toepassen van tijdelijke verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering en evenementen.

Processtappen

Overeenkomstig het algemene reglement van de certificatie-instelling, wordt door het bedrijf een aanvraag ingediend. De ontvangst van een aanvraag is de start van een toelatingsonderzoek. Dit toelatingsonderzoek omvat de vaststelling van de doeltreffendheid en het op de juiste wijze hanteren van een kwaliteitssysteem conform deze BRL 9101 en het schriftelijk vastleggen daarvan in een kwaliteitshandboek met bijbehorende procedures en instructies. De certificatie-instelling stelt in overleg met het bedrijf een programma op.

Gecertificeerde bedrijven