Inhoud beoordelingsrichtlijn

De KOMO® BRL 9935 is een beoordelingsrichtlijn voor het ontwerpen, aanbrengen, controleren en onderhouden van permanente voorzieningen tegen valgevaar op platte daken. Deze beoordelingsrichtlijn is ontwikkeld op initiatief van Stichting Nivoh. 

Een bedrijf dat zich op professionele wijze bezighoudt met genoemde werkzaamheden kan zich door Kiwa laten certificeren en verkrijgt dan het KOMO® BRL 9935 proces certificaat.

Voordelen

Het hebben van de KOMO ® BRL9935 heeft een aantal voordelen. Het zorgt ervoor dat een gecertificeerde organisatie zijn professionaliteit in de markt kan aantonen en zich kan onderscheiden in de markt ten opzichte van bedrijven die dit certificaat niet hebben. Ook kan een gecertificeerde organisatie hiermee aantonen dat de kwaliteit van zijn geleverde werkzaamheden door een onafhankelijke externe partij wordt gecontroleerd. De gecertificeerde organisatie toont daarmee richting de opdrachtgever aan dat het ontwerp, het aangebrachte veiligheidssysteem en-of het onderhoudsplan voldoet aan de meest recente regelgeving. Een ander voordeel komt naar voren bij het inschrijven op aanbestedingen. Gecertificeerde bedrijven hoeven niet steeds een grote hoeveelheid documenten aan te leveren om hun kwaliteit aan te tonen. Het overhandigen van het KOMO® BRL 9935 certificaat is voldoende. De beoordeling van de kwaliteit is immers al door een onafhankelijke derde gedaan. 

Voor wie?

De BRL 9935 is zoals gezegd een KOMO® regeling bedoeld voor alle bedrijven die zich op een professionele wijze bezighouden met valbeveiliging op platte daken van bedrijfspanden. Daarbij maakt het niet uit of een bedrijf zich alleen bezighoudt met het ontwerp van het veiligheidssysteem of ook het onderhoud ervan. Immers, niet alle bedrijven verrichten alle disciplines. Om aan die verschillen tegemoet te komen is de KOMO® BRL 9935 modulair opgebouwd:

Deel 00 - algemeen deel (voor iedereen verplicht)

Deel 01 - ontwerpen van permanente veiligheidsvoorzieningen

Deel 02 - installeren van veiligheidsvoorzieningen

Deel 03 - inspecteren en onderhouden van bestaande veiligheidsvoorzieningen

Een KOMO gecertificeerd bedrijf kan zich voor minimaal één van de drie specifieke scopeonderdelen certificeren. Ook is het mogelijk om gecertificeerd te worden voor een combinatie van twee delen of alle juist voor alle drie de specifieke scope-onderdelen.

Wanneer is het nodig?

Eigenaren van panden met platte daken zijn wettelijk verantwoordelijk voor de valbeveiliging op hun panden Zij willen duidelijkheid over de risico’s die zij lopen in het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van deze permanente valbeveiliging. 

Het is voor u als marktpartij, die zich hiermee bezighoudt, dan ook van belang dat de kwaliteit van uw werk in orde is. Dát kunt u nu aantonen met het KOMO ® BRL 9935 certificaat. Die geeft duidelijkheid en dekt risico’s voor de opdrachtgever af omdat een onafhankelijke partij controles uitvoert op uw werkzaamheden.

Processtappen

  • U vraagt uw offerte aan bij Kiwa
  • U doet een toelatingsonderzoek (BRL 9935 deel 00, zie onder bij downloads)
  • Wij voeren een periodieke verificatie uit na certificaatverlening om te controleren of u als certificaathouder voldoet aan de eisen van de BRL (zie specifieke delen van de BRL die voor u van toepassing is, te dowloaden).

Bedrijven die geïnteresseerd zijn in een KOMO® BRL 9935 Certificaat kunnen bij Kiwa terecht.