Voor wie?

Fabrikanten, netbeheerders, vertegenwoordigers, retailers, aannemers en installateurs.

Processtappen

Een door u goedgekeurde offerte is het begin van een getest en goedgekeurd product. De belangrijkste stappen hierin zijn:

- Toelatingsonderzoek: het onderzoek om vast te stellen dat aan alle in de keuringseis gestelde eisen wordt voldaan. 

- Het resultaat is een certificaat waarop staat vermeld aan welke eisen het desbetreffende product voldoet. 

- Controleonderzoek: het onderzoek dat na certificaatverlening wordt uitgevoerd om vast te stellen dat de gecertificeerde producten bij voortduring aan de in de keuringseis gestelde eisen blijven voldoen, 

- Controle op het kwaliteitssysteem: controle op de naleving van het IKB-schema (als beschreven in de keuringseis) en de procedures.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze certificatiedeskundigen.