Voor wie?

Fabrikanten van kunststof gevelelementen, profielleveranciers

Wanneer nodig?

De assemblage van kunststof gevelelementen kan door Kiwa KOMO gecertificeerd worden onder Beoordelingsrichtlijn (BRL) 0703. KOMO is het Nederlands keurmerk voor bouwproducten. Bouwproducten voorzien van een KOMO certificaat voldoen aan de eisen die op grond van het Bouwbesluit worden gesteld én de kwaliteitseisen uit de markt. Het Bouwbesluit bevat de bouwtechnische bepalingen die gehanteerd worden in het kader van het verlenen van een bouwvergunning. De aanvrager van de bouwvergunning moet aantonen dat zijn bouwwerk voldoet c.q. zal voldoen aan het Bouwbesluit. Met het KOMO-attest voor de systeemhuizen en het KOMO-attest-met-productcertificaat voor de producten van kunststof kozijnen wordt verklaard dat de kunststof gevelelementen, mits de verwerkingsvoorschriften in acht worden genomen, geschikt zijn om te worden toegepast in een bouwwerk dat moet voldoen aan het Bouwbesluit. Daarnaast geeft het KOMO-attest-met-productcertificaat aan dat de kunststof gevelelementen voldoet aan de overige prestatie- en producteisen zoals in BRL 0703 is vastgelegd. Een KOMO-attest-met-productcertificaat kan uitstekend gebruikt worden als marketingtool, omdat het staat voor onafhankelijk getoetste kwaliteit op basis van objectieve maatstaven.

Processtappen

KOMO certificatie onder BRL 0703 is een productcertificatieregeling. Hierbij worden eisen gesteld aan uw interne kwaliteitssysteem en aan de productie van kunststof gevelelementen van ongeplasticeerde PVC profielen. Er wordt o.a. gekeken naar de ingangscontrole van de profielen, de aanwezigheid en hoedanigheid van de productiemachines, de kalibratiestatus van de meet- en beproevingsmiddelen, het productieproces en het eindproduct. Daarnaast wordt er jaarlijks ten minste één gevelelement door middel van een proefkastkeuring gecontroleerd op sterkte, stijfheid, luchtdoorlatendheid en waterdichtheid.

Indien u geïnteresseerd bent in KOMO certificering onder BRL 0703 van uw kunststof gevelelementen, dan kunt u een offerteaanvraag indienen bij Kiwa. Na ontvangst van de aanvraag neemt een van onze medewerkers contact met u op om het traject te bespreken. Tijdens een toelatingsonderzoek wordt door Kiwa vastgesteld of uw bedrijfproces voldoet aan de eisen gesteld in BRL0703. Indien aan alle gestelde eisen is voldaan, ontvangt u na afronding van het toelatingsonderzoek een KOMO-attest-met-productcertificaat.

Het kwaliteitssysteem wordt na certificatie met regelmaat door Kiwa gecontroleerd. De bezoekfrequentie is onder andere afhankelijk van uw bedrijfsomzet.