Hoe werkt de Wet?

Met de invoering van deze nieuwe wet wordt gesteld dat aangetoond moet worden dat het gebouwde voldoet aan het Bouwbesluit en niet enkel het bouwplan.  Om dit te kunnen doen zijn er in de wet eisen en regels opgesteld waaraan een onafhankelijke Kwaliteitsborger moet voldoen om een werk te kunnen en mogen beoordelen. Hiervoor dient de Kwaliteitsborger gebruik te maken van een door de Toelatingsorganisatie erkende instrument.  Het KOMO Instrument Kwaliteitsborging (KIK) is zo’n instrument.

Vanuit het KIK instrument is vastgelegd dat Kwaliteitsborgers gecertificeerd dienen te zijn conform de BRL 5019.  Met een certificaat op deze BRL voldoet u niet enkel aan de wettelijke eisen maar ook aan de kwaliteitseisen van KOMO.


Infographic: betere kwaliteit in de bouw


Wie is de Kwaliteitsborger?

Volgens de nieuwe wet kan de kwaliteitsborger een natuurlijk of rechtspersoon zijn.

In de zin van de BRL 5019 is de certificaathouder (bedrijf of persoon) die tenminste voor de onderdelen 00, 01 en 99 gecertificeerd is, bevoegd om de Verklaring voor bevoegd gezag af te geven.  Als gesteld in de Wet Kwaliteitsborging.

Indien je als kwaliteitsborger niet de algemene coördinatie op je wilt nemen, maar je juist als specialist op een van de deelgebieden wilt inzetten, kan je gecertificeerd worden op dit specifieke onderdeel, aangevuld met tenminste deel 00.

De BRL 5019 is opgedeeld in de volgende delen:

 • Deel 00 – Algemeen
 • Deel 01 – Coördinatie + Planbeoordeling Algemeen Bouwkundig
 • Deel 11 – Planbeoordeling – Constructieve veiligheid
 • Deel 12 – Planbeoordeling – Brandveiligheid
 • Deel 13 – Planbeoordeling – Bouwfysica
 • Deel 14 – Planbeoordeling – Installaties
 • Deel 20 – Toezicht op de bouw
 • Deel 99 – Afgifte van de Verklaring 

Geen borger, wel van meerwaarde voor uw opdrachtgever.

Bij bedrijven die gecertificeerd zijn op basis van de BRL 5019, heeft de externe Kwaliteitsborger het voordeel dat hij zelf minder hoeft te toetsen.  U voert zelf de controles uit onder certificaat, waarmee er voor de Kwaliteitsborger een gerechtvaardigd vertrouwen ontstaat dat het bouwwerk voldoet aan het Bouwbesluit.  Uw output kan dienen als input voor de Kwaliteitsborger.

Werkwijze certificering

Het certificatieproces voor de BRL5019 voor de kwaliteitsborging voor het bouwen ziet er als volgt uit:

 • In eerste instantie verlenen wij een voorlopig certificaat, nadat wij een gedocumenteerde kwaliteitssysteem en de implementatie daarvan door middel van een bedrijfsbezoek (BRL 5019 – 5.2.1) beoordeeld hebben;
 • Nadat u het tijdelijke certificaat heeft ontvangen, meldt u zich via KiK met een project aan bij deze begeleidingscommissie en wij gebruiken dit project voor de beoordeling van uw deskundigheid.
 • Vanaf de afgifte van het certificaat zullen wij jaarlijks een herhalingsonderzoek bij uw bedrijf uitvoeren. Het herhalingsonderzoek omvat een bedrijfsbezoek (5.3.1) en een praktijkonderzoek (5.3.2).