Netbeheerders, lasbedrijven, aannemers en installateurs.

Polyethyleen (PE) leidingsystemen zijn dé meest gebruikte leidingsystemen voor de distributie van water en gas in Nederland. Jaarlijks worden vele kilometers leidingen aangelegd en duizenden lasverbindingen gemaakt. Sterkte, lekdichtheid en levensduur zijn van levensbelang voor de veiligheid en de bedrijfszekerheid.

 verbindingstechniek voor PE buisleiding-systemen zijn de stuik- en electrolas-methoden. Hoewel het principe van de verbindingstechniek relatief eenvoudig is blijken de lasverbindingen echter in de praktijk regelmatig niet aan de geldende eisen te voldoen.

Nummer één oorzaak van een slechte lasverbinding is het niet volgen van de lasprocedure en instructies, hierbij spelen ook de installatie-omstandigheden een rol. Om het geheel goed onder controle te hebben en houden voor uitvoerders en toezicht-houders is een goede monitoring op de uitgevoerde werkzaamheden en procedures van essentieel belang. Kiwa kan hierbij op alle aspecten in de gehele keten invulling geven.

De doorlooptijden voor de lasbeproevingen kunnen in onderling overleg worden vastgelegd en uitgevoerd naar gelang de prioriteit van de opdrachtgever van het project. Naast een directe mondelinge terugkoppeling ontvangt de opdrachtgever ook een uitgebreide rapportage met de resultaten en bevindingen.

Voor meer informatie hieromtrent kunt u contact opnemen met de heren:
Eddy Slootman: Eddy.Slootman@kiwa.nl (088 - 998 3 698) of
Frans Weyn: Frans.Weyn@kiwa.nl (088 - 998 3 369).

Cursussen en examens
Kiwa Training is dé aanbieder van opleidingen, trainingen en workshops over de distributie van energie en water. Omdat PE-leidingen daarin een grote rol spelen, levert Kiwa trainingen die specifiek zijn gericht op het maken van lasverbindingen (stuiklas- en electromof). Bij Kiwa Training kan men ook terecht voor het certificeren van PE-lassers. Het lascertificaat, dat de lasser bij het slagen voor de proef krijgt, is erkend door het CKB. Daarnaast biedt Kiwa ook een training aan voor toezichthouders bij de aanleg van PE-leidingsystemen. Kennis van de lasprocedures bij lassers en toezichthouders biedt maximale zekerheid over een kwalitatief hoogwaardige verbindingstechniek.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fulco Holtrup van Kiwa training (06-23621563 of fulco.holtrup@kiwa.nl