Een van de meeste voorkomende oorzaken is corrosie waarbij er verschillende vormen van corrosie te onderscheiden zijn, zoals putcorrosie, erosie corrosie of spanningscorrosie.

Kiwa Technology in Apeldoorn beschikt over de juiste kennis, ervaring én een laboratorium om de oorzaak of oorzaken van de corrosie in kaart te brengen.

Een inleidend materiaalonderzoek met onze generieke onderzoekaanpak, samen met een inventarisatie van de omstandigheden waaronder de leiding is gaan lekken leidt in de meeste gevallen al tot conclusies over het type corrosie en de oorzaak. 

In een aantal gevallen is aanvullend (materiaal)onderzoek nodig om meer duidelijkheid te verschaffen. Indien gewenst kunnen we op locatie komen om de situatie te bekijken en te beoordelen.

Het inzicht in de oorzaak van de corrosie kan onze klanten helpen om:

  • verdere schade te voorkomen, 
  • de juiste herstelmaatregelen te nemen,
  • en/of in een geschil of bij juridische stappen de schade te kunnen verhalen.

Processtappen

Een vragenlijst verschaft ons meer inzicht in de specifieke situatie. Bijvoorbeeld over het gebruikte medium in de leiding, gebruikstemperaturen, het jaar van aanleg.

In het laboratorium zullen wij de leiding met de lekkages of andere schades onderzoeken. Vaak betreft dit corrosie. Hiervoor hebben wij verschillende analysemethoden ter beschikking zoals stereomicroscopie, elektronenmicroscopie en elementanalyse. 

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt een conclusie getrokken over de oorzaak of wordt een advies uitgebracht voor vervolgonderzoek. Alle resultaten, inclusief beeldmateriaal en analyse-uitkomsten, worden vastgelegd in een rapport en besproken met de klant.

Over Kiwa Technology

Kiwa Technology biedt kennis en advies op het gebied van duurzame en veilige energie- en waterdistributie. Wij hebben materiaalkundigen en chemici in dienst om specifieke oorzaken van schades aan leidingen zoals lekkages, corrosie en andere faalmechanismen te onderzoeken. Wij hebben daarvoor de beschikking over een volledig uitgerust laboratorium.

Als expert op het gebied van materiaal- en schadeonderzoeken met van oudsher een focus op leidingen en componenten voor energie en water. Denk hierbij aan de materialen: koper, staal, multilayer buizen van bijvoorbeeld aluminium en kunststof, polyetheen (PE), polypropeen (PP), PEX, polyamide (PA), met glasvezel versterkte kunststoffen (GVK) zoals op basis van epoxy of polyester, etc. 

Schadeanalyse en materiaalonderzoek
https://www.kiwa.com/nl/nl/service/testmogelijkheden-materiaalonderzoek/