Veel binnensportaccommodaties in Nederland zijn verouderd. Ze zijn gebouwd in de laatste twee decennia van de vorige eeuw of dateren van begin deze eeuw. Door de jaren heen gaat de kwaliteit van deze accommodaties achteruit en voldoen ze niet meer aan de eisen van deze tijd. Bovendien kunnen de normen in de loop der tijd zijn gewijzigd of aangescherpt. De veiligheid van de gebruikers kan in deze verouderde accommodaties in het geding komen. Met als gevolg een verhoogd risico op blessures, waarvoor de eigenaar of exploitant aansprakelijk gesteld kan worden. 

De services van Kiwa Isa Sport op het gebied van kwaliteitsopnames/risico-inventarisaties van binnensportaccomodaties zijn interessant voor de eigenaren en exploitanten van binnensportaccommodaties. Periodiek, gedurende de levensduur van een binnensportaccommodatie, kunnen in overleg en afstemming met de opdrachtgever onderstaande processtappen worden doorlopen:

  • Capaciteitsbeoordeling;
  • Visuele beoordeling van alle functionele ruimten (bijvoorbeeld belijning en obstakels in de sportzaal);
  • Meting lichtopbrengst;
  • Meting akoestische eigenschappen van de hele ruimte of delen ervan;
  • Advies met betrekking tot herinrichting, renovatie of budgettering.

Kiwa ISA Sport

Kiwa ISA Sport is hét kennisinstituut voor sportaccommodaties. Al meer dan vijftig jaar helpen wij bij het realiseren en in stand houden van kwalitatief goede, duurzame en veilige sportaccommodaties. Dat doen wij vooral binnen Nederland, maar ook internationaal. Sinds 2011 maken wij deel uit van Kiwa. Kiwa ISA Sport is volledig onafhankelijk en heeft alle benodigde kennis in huis over van toepassing zijnde reglementen (zoals NOC*NSF-normen en KVLO-richtlijnen) en testmethoden. Wij nemen al jaren deel aan alle (inter)nationale normcommissies en zijn geaccrediteerd door (inter)nationale sportbonden.