Voor wie?

  • Eigenaren van binnensportaccommodaties;
  • Exploitanten van binnensportaccommodaties.

Wanneer is het nodig?

Periodiek gedurende de levensduur van een binnensportaccommodatie.

Processtappen

De kwaliteitsopname/risico inventarisatie is een maatproduct, dat in overleg met de opdrachtgever nader ingevuld kan worden. In het algemeen bestaat het uit:

  • capaciteitsbeoordeling;
  • visuele beoordeling van alle functionele ruimten (bijv. belijning en obstakels in de sportzaal);
  • meting lichtopbrengst;
  • meting akoestische eigenschappen van de hele ruimte of delen ervan;
  • optioneel: advies met betrekking tot herinrichting, renovatie of budgettering.

Over Kiwa ISA Sport

Kiwa ISA Sport is hèt kennisinstituut voor sportaccommodaties. Al meer dan vijftig jaar helpen wij bij het realiseren en in stand houden van kwalitatief goede, duurzame en veilige sportaccommodaties. Dat doen wij vooral binnen Nederland, maar ook internationaal. Sinds 2011 maken wij deel uit van Kiwa.

Kiwa ISA Sport is volledig onafhankelijk en heeft alle benodigde kennis in huis over van toepassing zijnde reglementen (zoals NOC*NSF-normen en KVLO-richtlijnen) en testmethoden. Wij nemen al jaren deel aan alle (inter)nationale normcommissies en zijn geaccrediteerd door (inter)nationale sportbonden.