De KwaZo (KwaliteitsZorg) kunstgras voetbalvelden van Kiwa ISA Sport is bedoeld voor de eigenaren en beheerders van kunstgras voetbalvelden en moet periodiek worden uitgevoerd gedurende de levensduur van een kunstgras voetbalveld.

KwaZo kunstgras is een maatproduct, dat in overleg met de opdrachtgever nader ingevuld kan worden. In het algemeen bestaat het uit:

  • Een periodieke visuele kwaliteitsopname, waarbij o.a. wordt gekeken naar losse naden, verontreiniging (b.v. door algen) en het slijtagebeeld van het veld;
  • Een veldmeting, waarbij diverse sporttechnische eigenschappen zoals het schokabsorberend vermogen, stroefheid, balstuit- en balrolvermogen worden gemeten; daarnaast wordt er ook gekeken naar de laagdikte van de vulling en de vlakheid van het veld;
  • Onderhouds- of renovatieadvies;
  • Bij geschillen over bijv. garantiebepalingen kan Kiwa ISA Sport als intermediair optreden.

Kiwa ISA Sport

Kiwa ISA Sport is hét kennisinstituut voor sportaccommodaties. Al meer dan vijftig jaar helpen wij bij het realiseren en in stand houden van kwalitatief goede, duurzame en veilige sportaccommodaties. Dat doen wij vooral binnen Nederland, maar ook internationaal. Sinds 2011 maken wij deel uit van Kiwa. Kiwa ISA Sport is volledig onafhankelijk en heeft alle benodigde kennis in huis over normen en testmethoden. Wij nemen al jaren deel aan alle (inter)nationale normcommissies en zijn geaccrediteerd door (inter)nationale sportbonden.