Kiwa R2B kan als brandveiligheidsexpert de luchtdoorlatendheid van een ruimte meten en zo de effectiviteit van een blusgasinstallatie vaststellen.

Het voornaamste doel van een blusgassysteem is het voorkomen van brandschade aan uw apparatuur of bedrijfsproces. Computersystemen of bedrijfsprocessen die langdurig uitvallen, hebben immers nadelige gevolgen voor de bedrijfscontinuïteit. Daarnaast is in verband met opslag van chemicaliën het beperken van schade aan het milieu van groot belang.

Blusgasinstallaties worden aangebracht in het kader van voorschriften als de NEN-EN 15004 en NFPA 2001. Hierin wordt aangegeven dat het bepalen van de standtijd onderdeel is van de goede werking van het blusgassysteem. Onderdeel van het opleveringsproces is het aantonen van de ruimtedichtheid. Proefblussingen voor inerte en chemische blusgassen worden tegenwoordig niet meer uitgevoerd, maar voor het blusgas CO2 is volgens de voorschriften nog een proefblussing vereist. Om die te doen slagen meet men, voorafgaand aan de blussing, vaak de luchtdoorlatendheid om te beoordelen of de ruimte voldoende luchtdicht is.

Het beoordelen van de luchtdoorlatendheid van een ruimte is een belangrijk onderdeel om te komen tot een doeltreffende beveiliging. De luchtdoorlatendheidsmeting, door middel van een doorfantest, geeft een goed beeld van de standtijd van de blusgasconcentratie gedurende een bepaalde tijd in relatie tot het hoogste punt van het brandrisico in de ruimte.

Naast een beoordeling van de luchtdoorlatendheid van een ruimte bij ingebruikstelling kan deze meting ook periodiek plaatsvinden. De uitkomst van het luchtdoorlatendheid meten geeft een waardeoordeel over het tijdsbestek waarin de ruimte is beveiligd en waarin geen herontsteking van brand kan plaatsvinden. Kiwa R2B kan deze meting voor u uitvoeren. Van de luchtdoorlatendheidsmeting wordt door Kiwa R2B een rapportage opgesteld. In deze meting worden de volgende onderdelen beoordeeld:

· Situatie c.q. ligging van de ruimte in het betreffende bouwdeel

· Lekdichtheid van de ruimte

· Lekkageplaatsen in de ruimte, aangegeven met foto’s in de rapportage

· Standtijd van het inerte of chemische blusgas

Waarom Kiwa R2B?

Kiwa R2B is een toonaangevende Inspectie-Instelling op het gebied van brand- en inbraakbeveiliging ook wel Fire Safety & Security (FSS) genoemd, door het leveren van diensten op een deskundige, flexibele, klantgerichte en innovatieve wijze. Deze diensten bestaan uit het uitvoeren van inspecties en het geven van opleidingen vanuit een volledig onafhankelijke, objectieve en integere positie.

Kiwa R2B bedient daarbij een breed scala aan branches, o.a. zorg, tunnels, logistiek, industrie, (petro)chemie, datacenters, airports, opslag gevaarlijke stoffen en hotels.