In MSE staan concrete criteria op het gebied van mest(opslagen) en voederopslagen, reiniging van werktuigen, afvoer- en tijdelijke opvang van hemelwater, dieren op het erf en het schoonhouden van het erf. De overheid heeft de Maatlat Schoon Erf opgenomen in de MIA/Vamil regeling. Kiwa VERIN voert controles uit en beoordeelt bedrijven met verbouwde erven volgens de criteria en beoordelingsrichtlijnen van MSE. 

Klik hier voor aanvullende informatie over MSE op de website van Stichting Milieu Keur (SMK).
Klik hier om de aanvraag te beginnen met de digitale tool. 

Voor meer informatie en voor de actuele tarieven kunt u contact met ons opnemen.