Goede uitwisseling van persoonlijke en medisch gegevens kan in sommige gevallen het verschil maken tussen leven en dood. Die uitwisseling van patiëntgegevens gebeurt tegenwoordig steeds vaker digitaal, via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Een PGO, dat kan een app zijn of een website, biedt (zorg)consumenten toegang tot hun eigen gezondheidsgegevens. Bijvoorbeeld informatie die is opgeslagen bij de huisarts, apotheek of bij een specialist in het ziekenhuis.

Een PGO bundelt deze informatiebronnen in één omgeving waarin ze kunnen worden ingezien, verzameld, beheerd en gedeeld. Ook kan de patiënt er zelf informatie aan toevoegen, bijvoorbeeld zelfgemeten glucosewaardes, en kan zo op afstand gemonitord worden.

Privacy en zorgkwaliteit

Omdat medische informatie bij uitstek vertrouwelijk en gevoelig is, is het erg belangrijk dat de manier waarop die wordt bewaard en beheerd zo veilig mogelijk is. Niet alleen uit privacyoverwegingen, maar ook met het oog op de zorgkwaliteit. Om optimale zorg te kunnen verlenen moeten zorgprofessionals er immers op kunnen vertrouwen dat de patiëntgegevens die ze opvragen correct en actueel is. Bovendien liggen zorgverleners onder een vergrootglas als het gaat om de manier waarop ze omgaan met de beveiliging van informatie en IT.

Technische en functionele eisen

Om organisaties te helpen hun informatiestromen veilig en vertrouwd in te richten bestaan er al verschillende normen en wetten. Denk aan de Europese privacywet AVG en, speciaal voor de Nederlandse zorgsector, de norm NEN 7510. Het keurmerk MedMij en het bijbehorende afsprakenstelsel helpt de zorgsector met een goede toepassing daarvan. Dit afsprakenstelsel bestaat uit een set van technische en functionele eisen en richtlijnen om de communicatie tussen systemen en organisaties veilig en betrouwbaar vorm te geven.

MedMij kwaliteitsverklaring

Organisaties die op willen gaan voor een MedMij-kwaliteitsverklaring moeten al beschikken over het NEN 7510-certificaat. Het MedMij-label bouwt immers feitelijk verder op de NEN 7510, met een twintigtal extra eisen voor persoonlijke gezondheidsomgevingen. Het MedMij-kwaliteitslabel is daarmee een aanvullende verklaring, bovenop het NEN 7510-certificaat, waarin aantoonbaar wordt gemaakt dat de organisatie voldoet aan de MedMij-eisen. Kiwa kan uw organisatie helpen met zowel NEN 7510-certificeirng als de MedMij-kwaliteitsverklaring.

Over MedMij

MedMij is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland. In 2015 werd MedMij omarmd en in het leven geroepen door het Informatieberaad Zorg, een bestuurlijke samenwerking tussen deelnemers uit het zorgveld en het ministerie van VWS.