Deze watervoerende blussystemen worden vaak door één van de onderstaande leidingsystemen gevoed:

  • Grondleiding
  • Hydranten
  • Droge blusleiding
  • Sprinklersystemen
  • Sproeisystemen
  • Centrale bluswatervoorziening

Zeker bij oudere systemen is het zaak om periodiek te bekijken of de vereiste capaciteit nog steeds wordt behaald. Immers bij calamiteiten wil men zekerheid dat het blussysteem doet waarvoor het is ontworpen. Leidingsystemen raken verontreinigd en/of corrosieafzettingen kunnen de doorvoer en capaciteit beperken.

Kiwa R2B heeft een speciale aanhanger hiervoor ontwikkeld. Deze meetwagen is voorzien van een gekalibreerde capaciteitsmeter met bijbehorende slangen en appendages.

Waarom Kiwa R2B?

Kiwa R2B is een toonaangevende Inspectie-Instelling op het gebied van brand- en inbraakbeveiliging ook wel Fire Safety & Security (FSS) genoemd, door het leveren van diensten op een deskundige, flexibele, klantgerichte en innovatieve wijze. Deze diensten bestaan uit het uitvoeren van inspecties en het geven van opleidingen vanuit een volledig onafhankelijke, objectieve en integere positie.

Kiwa R2B bedient daarbij een breed scala aan branches, o.a. zorg, tunnels, logistiek, industrie, (petro)chemie, datacenters, airports, opslag gevaarlijke stoffen en hotels.