Voor wie?

Drinkwaterbedrijven, waterzuiveringsbedrijven.

Wanneer is het nodig?

Het Kiwa Water Mark is nodig als u zich als producent of leverancier wilt profileren met producten die voldoen aan alle eisen: zowel aan alle functionele eisen als aan de wettelijke gezondheidseisen die zijn voorgeschreven in de “Regeling materialen en chemicaliën drink- en warmtapwatervoorziening” van de Nederlandse overheid. 

Processtappen

Processtappen voor het verkrijgen van het certificaat met Kiwa Water Mark zijn in het kort:

Dien het aanvraagformulier in voor offerte;

Kiwa stelt een offerte op, die tegelijk concept-overeenkomst is, opgesteld op basis van de eisen in de BRL;

Na wederzijdse ondertekening is de overeenkomst definitief en wordt het toelatingsonderzoek uitgevoerd;

Na positief afronden van het toelatingsonderzoek wordt het certificaat verleend;

Het certificaat is geldig voor onbepaalde tijd;

Periodieke audits maken onderdeel uit van de overeenkomst.


Belangrijkste onderdelen van het toelatingsonderzoek uit stap 3) en 4) zijn:

a .productonderzoek
Door middel van een onderzoek, vaak uitgevoerd in ons eigen laboratorium, wordt vastgesteld of het product voldoet aan de eisen die zijn vermeld in de beoordelingsrichtlijn. Het productonderzoek heeft betrekking op functionele en gezondheidskundige aspecten, zoals duurzaamheid, maatvoering, materiaalsamenstelling;.

b. beoordeling productieproces, kwaliteitssysteem en IKB-schema
De beoordeling is erop gericht om vast te kunnen stellen of de leverancier in staat is om bij voortduring een product af te leveren dat aan de gestelde eisen voldoet. Tijdens deze beoordeling komen aspecten van het proces aan de orde die van invloed zijn op de kwaliteit van het product, zoals onder meer ingangscontrole, procescontrole en eindcontrole.

De periodieke audits uit stap 6) zijn bedoeld voor het onderhoud van het certificaat en certificatieschema. Het productieproces wordt daarbij geïnspecteerd om een gerechtvaardigd vertrouwen te behouden dat de onder certificaat geleverde producten blijven voldoen aan de eisen die in de beoordelingsrichtlijn zijn vermeld. Onderdeel van deze periodieke audits vormen functionele en gezondheidskundige beproevingen van de gecertificeerde producten.

De frequentie van de audits is 1 keer per jaar.

De voorwaarden van het certificatieproces liggen vast in het Reglement voor Certificatie en de Algemene voorwaarden van Kiwa voor het uitvoeren van opdrachten.

Over Kiwa

Kiwa is een snelgroeiende internationale kennisorganisatie op het gebied van testen, inspectie en certificatie, aangevuld met technologie, training en dataservices. Kiwa is marktleider in de (drink)water-, gas- en bouwsector, de industrie, zakelijke dienstverlening en zorg en veiligheid. Voor de diverse diensten van Kiwa en onze vestigingen in Nederland verwijzen wij u naar onze website www.kiwa.nl en/of Kiwa App. Onze buitenlandse vestigingen vindt u op www.kiwa.com.

Wij bieden onze klanten een compleet pakket aan van mogelijke certificatieregelingen. Hierbij is het vaak mogelijk om efficiënt en kostentechnisch voordelig te certificeren voor meerdere regelingen tegelijk. Bij productcertificatie vormt het Kiwa Water Mark dikwijls een solide basis voor certificatieaanvragen in andere Europese landen, zoals bijvoorbeeld bij DVGW (Duitsland), CSTB (Frankrijk), ÖVGW (Oostenrijk) en SVGW (Zwitserland). Ook is Kiwa geaccrediteerd om WRAS-approval af te geven voor de UK, Kiwa Swedcert voor de Nordics, Kiwa-UNI voor Italië en voor de USA-markt o.a. NSF 60 en NSF 61.