Deze beoordelingsrichtlijn is bedoeld voor leveranciers/producenten van opvangbakken. Door hun opvangbakken te leveren/produceren onder het productcertificaat BRL-K792, geeft dit bij de gebruikers het vertrouwen dat deze opvangbakken zijn geproduceerd onder een regelmatig door Kiwa gecontroleerd kwaliteitsborgingssysteem. Bovendien is het veilige gebruik ervan aangegeven en is duidelijk hoe aan wet- en regelgeving voldaan kan worden.

Voor gebruik op alle locaties waar bovengrondse opslag van brandbare en niet brandbare vloeistoffen, die in de meeste gevallen milieubedreigend zijn voor water en bodem, nodig is. Indien in of op de opvangbak een tank volgens BRL-K796, BRL-K797 of BRL-K798 wordt wordt geplaatst, vindt installatie van deze opvangbak en tank plaats door een installatiebedrijf dat gecertificeerd is overeenkomstig beoordelingsrichtlijn BRL-K903 "Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties (REIT)". Voor opvangbakken waarop vaten worden geplaatst is installatie volgens BRL-K903 niet nodig.

Waarom is het nodig?

Een opvangbak volgens BRL-K792 wordt bij aflevering voorzien van een bakcertificaat. In het geval dat er een tank in of op de opvangbak is geplaatst, geeft dit bakcertificaat samen met een tankconmformiteitsbewijs (BRL-K796, BRL-K797, BRL-K798) en tankinstallatiecertificaat volgens BRL-K903 de gebruiker, maar ook het bevoegd gezag, het vetrouwen dat het een veilige en betrouwbare tankinstallatie betreft. Deze documenten zijn tevens het bewijs dat aan de PGS 30 wordt voldaan.

Overig

Een goed verfsysteem op een opvangbak is van belang om deze te beschermen tegen corrosie. De corrosieklasse van het verfsysteem is afhankelijk van de plaats van opstelling en wordt aangebracht volgens BRL-K790.