Voor wie?

Deze beoordelingsrichtlijn is bedoeld voor leveranciers/producenten van opvangbakken.

Wanneer is het nodig?

 Voor gebruik op alle locaties waar bovengrondse opslag van brandbare en niet brandbare vloeistoffen, die in de meeste gevallen milieubedreigend zijn voor water en bodem, nodig is. Indien in of op de opvangbak een tank volgens BRL-K796, BRL-K797 of BRL-K798 wordt geplaatst, vindt installatie van deze opvangbak en tank plaats door een installatiebedrijf dat gecertificeerd is overeenkomstig beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 7800/BRL-K903 "Tankinstallaties". Een opvangbak volgens BRL-K792 wordt bij aflevering voorzien van een bakcertificaat. In het geval dat er een tank in of op de opvangbak is geplaatst, geeft dit bakcertificaat samen met een tankconformiteitsbewijs (BRL-K796, BRL-K797, BRL-K798) en tankinstallatiecertificaat volgens BRL SIKB 7800/BRL-K903 de gebruiker, maar ook het bevoegd gezag, het vertrouwen dat het een veilige en betrouwbare tankinstallatie betreft. Deze documenten zijn tevens het bewijs dat aan de PGS 30 wordt voldaan.

Voor opvangbakken waarop vaten worden geplaatst is installatie volgens BRL SIKB 7800/BRL-K903 niet nodig.

Een goed verfsysteem op een opvangbak is van belang om deze te beschermen tegen corrosie. De corrosieklasse van het verfsysteem is afhankelijk van de plaats van opstelling en wordt aangebracht volgens BRL-K790.

Interesse?

Indien u geïnteresseerd bent in certificatie, vul dan het aanvraagformulier in. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met het hiernaast vermelde Sales Office.