Het is voor zowel de beheerder van warmtedistributienetten als de aannemer (die de netten aanlegt) van belang dat de mofverbindingen in goede kwaliteit aangelegd worden, zodat hoge kosten door lekkages op latere termijn voorkomen kunnen worden.

Voor een beheerder is controle van mofverbindingen een manier om beter toezicht te kunnen houden op de werkzaamheden. Hierdoor kunnen fouten vroegtijdig worden gevonden en zal het uiteindelijke netwerk een hogere kwaliteit hebben.

Kiwa Technology is door zijn onafhankelijkheid en deskundigheid de aangewezen partij om u hierbij van dienst te zijn. In het laboratorium kunnen moffen worden beoordeeld door middel van chemische en fysische analyses, mechanische tests en microscopie. Testen kunnen variëren van lekdichtheidstesten en bepaling van de hechting van de mof op de PE mantelbuis tot afschuiftesten (axiale decohesietest) en controle van de waterdoorlatendheid van PUR-schuim (opencelligheid) volgens EN 253. Hiermee kan de kwaliteit van mofverbindingen worden beoordeeld en, wanneer de mof niet voldoet, in veel gevallen een oorzaak worden aangeduid. 

Een voorbeeld van de kwaliteitsbepaling van de installatie mofverbindingen in stadsverwarmingsnetten is in de paper te vinden, zoals deze is gepresenteerd op "The 14th International Symposium on District Heating and Cooling" (DHC14). De paper vindt u onder download paper.

Daarnaast biedt Kiwa Technology de mogelijkheid om lekdichtheidstesten op locatie uit te voeren, zodat direct een oordeel over kwaliteit van de aanleg van de mofverbinding kan worden gegeven.

Om tot de juiste testmethode te komen is het belangrijk dat eerst de wens van u, de klant, duidelijk is. Een belangrijke stap, omdat elke vraag en daarmee elk project uniek is. Op basis van uw informatie maakt Kiwa Technology een gedetailleerd voorstel voor een testprogramma met prijsopgave. Indien akkoord, zullen de testen worden uitgevoerd en worden de conclusies en aanbevelingen gerapporteerd (schriftelijk en/of mondeling). Uiteraard wordt u tijdens het project op de hoogte gehouden van de vorderingen en tussentijdse resultaten.