Inhoud Beoordelingsrichtlijn

Het MRF-Keurmerk is een garantie voor professionaliteit en kwaliteit. Het is een praktische en branchespecifieke certificeringsregeling. Veel opdrachtgevers willen graag met metaalrecyclers werken die het MRF-Keurmerk hebben behaald. Met dat Keurmerk demonstreren de deelnemende bedrijven dat zij voldoen aan de wettelijke eisen, bijvoorbeeld op het gebied van milieu en arbeidsomstandigheden. Bedrijven met het MRF-Keurmerk worden jaarlijks getoetst. KIWA heeft een samenwerkingsovereenkomst met de MRF om de audits te mogen uitvoeren.


Voor wie?

Het MRF keurmerk is voor bedrijven die zich begeven in de metaalrecyclingsector.
Dit zijn onder andere metaalhandelaren en oudmetaal recyclingbedrijven die lid zijn van de MRF.

Wanneer is het nodig?

Bij lidmaatschap van de MRF hoort de verplichting tot certificering. Elk lid is dus verplicht gecertificeerd. 

Processtappen 

  • Offerte verzoek aanvragen bij Kiwa; Bij de offerte aanvraag dient u aan te geven onder wat voor soort module uw bedrijf zit
  • Toelatingsonderzoek; Tijdens het toelatingsonderzoek wordt door Kiwa vastgesteld of u voldoet aan de eisen van MRF. Na positief advies ontvangt u het MRF certificaat. 
  • Na certificaatverlening periodiek verificatie door de certificatie instelling dat de certificaathouder voldoet aan de eisen van de MRF. Jaarlijks vindt een bedrijfsbezoek plaats.