Ieder beveiligingssysteem, voor brand en inbraak, is opgebouwd uit een aantal componenten. Een ketting is echter niet sterker dan zijn zwakste schakel. Dit geldt zeker voor beveiligingscomponenten. Door het gebruiken van goede installatievoorschriften in combinatie met de bestaande CCV-Regelingen, kan in ieder geval gewaarborgd worden dat de installatie goed wordt aangelegd. Maar of er de juiste componenten zijn gebruikt, is hiermee niet geregeld.

Het is de taak van de installateur om vast te stellen of de door hem gebruikte componenten aan de normen voldoen. Hiervoor dient hij te controleren of de gebruikte component over een productcertificaat beschikt. Het zal duidelijk zijn dat dit voor de gemiddelde installateur veel werk betekent. Om hierin behulpzaam te zijn, heeft NCP, als grootste instelling in Nederland op dit gebied, een productregistratiesysteem opgezet waarin deze productcertificaten zijn geregistreerd. Voor een installateur is het raadplegen van dit systeem voldoende om te achterhalen of het gebruikte component over het juiste certificaat beschikt of heeft beschikt.

Componenten Inbraakpreventie

In de CCV-Regeling BORG 2005 versie 2 alsmede in de Risicoklasse-indeling (VRKI) wordt gebruik gemaakt van geregistreerde producten bij NCP en/of REQ (op basis van (inter) nationale normen of Europese standaarden). Hoofdzakelijk gaat het hierbij om de NEN-EN 50131-serie. De VRKI wordt door verzekeraars gebruikt voor het bepalen van de risicoklasse van een object.

Hoewel er geen wettelijke verplichting meer is tot het gebruik van gecertificeerde componenten, hebben verzekeraars maar ook andere partijen er groot belang bij dat kwalitatief goede componenten gebruikt worden in een beveiligingssysteem. De NCP-registratie geeft het installatiebedrijf en de gebouweigenaar de zekerheid dat uitsluitend gecertificeerde producten worden gebruikt in het beveiligingssysteem en dat, in combinatie met de gecertificeerde wijze van installeren, het optimale preventieresultaat verwacht mag worden.

Componenten Brandpreventie

Op basis van het Certificatieschema BMI 2011 dient een bedrijf, door middel van productcertificaten, aan te tonen dat de gebruikte brandmeldapparatuur voldoet aan de EN-54 reeks. Producten die door geaccrediteerde instituten als LPC, ANPI, VdS, CNPP zijn gecertificeerd op basis van de EN 54-serie, kunnen door NCP op de lijst worden geplaatst als NCP geregistreerde componenten. Het raadplegen van deze lijst is dan ook een handig hulpmiddel om aantoonbaar te maken dat de componenten voldoen aan de EN-54 reeks.

NCP Productregistratie biedt de volgende voordelen:

  • Naamsbekendheid bij installateurs, verzekeraars, eindgebruikers en inspectie-instellingen
  • Registratie van alle (Europese) leveranciers, mits het product gecertificeerd is
  • Toegankelijk voor alle leveranciers, ongeacht branchelidmaatschap
  • Alle geregistreerde producten overzichtelijk in één lijst
  • Installateur kan verwijzen naar de lijst met het betreffende gecertificeerde product

Certificatieproces

Wilt u uw producten aanmelden voor NCP Registratie of heeft u aanvullende vragen dan kunt u contact met ons opnemen.