De software IRENE Pro van Kiwa Technology is bij uitstek geschikt om uw distributienetten voor aardgas, biogas, CO2 of waterstof door te rekenen en te dimensioneren.

Uitbreiding of aanleg van nieuwe netten of leidingen. Kiwa Technology heeft de expertise en mogelijkheden in huis om in het eerste stadium van ontwerp oplossingen te bieden. Vanuit de conceptuele fase tot aan de dimensionering van het net.

Kiwa Technology kan netten ontwerpen en dimensioneren voor verschillende typen gas: aardgas, biogas, groen gas, waterstof en CO2.

Ook de effecten van bijvoorbeeld decentrale invoeding in netten kunnen met een Module van IRENE Pro inzichtelijk worden gemaakt.

 • Rekenen met elk type gas. Dus niet alleen aardgas maar bijvoorbeeld ook biogas, groen gas, waterstof en CO2.
 • Meerdere netten tegelijk doorrekenen.
 • Extra analyses, zoals: traceren ingevoed (groen)gas, hoe snel wordt het gas getransporteerd en waar treedt het grootste drukverlies op.
 • Ontwerpberekeningen: bereken de optimale diameters voor uw net.
 • Profielberekeningen: hoe varieert de druk gedurende de dag.
 • Leveringszekerheidsanalyses: welke stations zijn belangrijk, welke klanten lopen het meeste risico om niet geleverd te krijgen.

Doelgroep

 • Leidingeigenaren
 • Leidingbeheerders
 • Netbeheerders
 • Infrabedrijven
 • Aannemersbedrijven
 • Netrekenaars
 • Assetspecialisten
 • Netontwerpers
 • Risico-analisten