Drukapparatuur met een druk van meer dan 0,5 bar welke in Europa op de markt wordt gebracht dient voorzien te zijn van een conformiteitsbewijs volgende PED 2014/68/EU.

Wanneer is het nodig?

De PED is wettelijk verplicht voor alle drukapparatuur met een druk van meer dan 0,5 bar. Uitgezonderd zijn: distributienetten, aerosols, machines vallend onder de Machinerichtlijn, apparatuur voor nuclear gebruik, boorput voor regelingsapparatuur, hoogovens, flessen of blikjes t.b.v. koolzuur-houdende dranken, turbines / compressoren / pompen / turbo´s enz, omhulling voor trafo´s / schakel- en regelapparatuur, drukapparatuur met flexibele buitenwand, vaten voor het vervoer en de distributie van dranken waarbij de druk 7 bar of kleiner bedraagt en PSxV kleiner of gelijk is dan 500 bar/liter, radiatoren en buizen in systemen voor warmwaterverwarming, kernenergie.

Voor wie?
Voor diegenen die drukapparaten ontwerpen, produceren, samenstellen, installeren, verkopen of gebruiken


Processtappen en randvoorwaarden

Afhankelijk van het type drukvat of druksysteem gelden diverse modules. Om te zien wat voor uw drukapparatuur moet gebeuren kunt u op deze pagina een schema downloaden om de stappen te bepalen hierin staan ook links om onze app te downloaden voor uw smartphone via iTunes of de Google Play Store.

Indien de drukapparatuur in Nederland wordt geïnstalleerd, valt deze onder het warenwetbesluit drukapparatuur. De apparatuur dient dan een Keuring voor Ingebruikname te ondergaan en voorzien zijn van een verklaring. Voor meer informatie zie de links onderaan de pagina.