Voor wie?

Het opstellen van een nieuwbouwadvies is mogelijk voor alle soorten daken zoals voor industriële gebouwen, woon- en kantoorgebouwen, winkelcentra en bijzondere gebouwen. Dit zijn 'gewone' daken, zowel hellend als plat, begaanbare daken, parkeerdaken en tuindaken.

Bij het opstellen van een nieuwbouwadvies wordt de constructie middels berekeningen bouwfysisch beoordeeld. Ook het beoordelen van de windweerstand in relatie tot de optredende windbelasting maakt onderdeel uit van een nieuwbouwadvies.
De adviezen worden zodanig opgesteld dat aan alle relevante eisen van het Bouwbesluit kan worden voldaan.

Wanneer is het nodig?
De afwerking van de daken is momenteel meer dan alleen een waterdichte laag. Door meervoudig ruimtegebruik, het dak in te richten met zonne-energiesystemen of als daktuin worden de eisen die gesteld moeten worden aan de materiaallagen hoger. In de voorbereidingsfase worden regelmatig specialisten zoals architecten, constructeurs, deskundigen op het gebied van installaties en dergelijke geraadpleegd. Door in dit stadium ook al een deskundige te betrekken om de principeopbouw van de dakbedekkingsconstructie te bepalen en deze af te stemmen op uw (toekomstige) wensen kan stagnatie tijdens de uitvoering en in de gebruiksfase worden voorkomen.