Werkwijze

Het opstellen van een nieuwbouwadvies is mogelijk voor alle soorten gevels voor industriële gebouwen, woon- en kantoorgebouwen, winkelcentra en bijzondere gebouwen uitgevoerd in de meest uiteenlopende soorten afwerkingen.

Bij het opstellen van een nieuwbouwadvies wordt het ontwerp van de gevel beoordeeld en door berekeningen bouwfysisch gecontroleerd. Een Geveladvies wordt dusdanig opgesteld dat aan alle relevante eisen van het Bouwbesluit kan worden voldaan. Essentieel onderdeel van het advies is het beoordelen van de details en bouwfysische prestaties. Als aanvulling op het advies kunnen in-situ-beproevingen en metingen worden uitgevoerd.