Waarom NISP voor uw bedrijf?

Wereldwijd wordt er gestreefd om zonder fossiele brandstoffen energie op te wekken. Vanuit de overheid is er een toenemende druk om met de aanleg van zonneparken rekening te houden met biodiversiteit en ecosystemen. Bedrijven met een NISP-certificaat kunnen aantonen dat zij op een verantwoorde wijze omgaan met de aanleg van zonneparken. Bovendien komen bedrijven met een NISP-certificaat in aanmerking voor subsidie.

Komt mijn bedrijf in aanmerking voor NISP-certificaat?

Ontwikkelaars van zonneparken kunnen in aanmerking komen voor een NISP-organisatiecertificaat.  Een NISP zonnepark dient op voormalig of huidig landbouw- of veeteeltgebied gerealiseerd worden. Heeft een projectontwikkelaar een NISP-certificaat behaald, dan kan een door hem gerealiseerde Nature Inclusive Solar Park een NISP-certificaat ontvangen.

Noodzaak van het NISP-certificaat

Projectontwikkelaars met een NISP-certificaat tonen aan dat zij werken volgens de principes van Nature Inclusive Solar Park. Dat houdt in dat er bij de realisatie van een Nature Inclusive Solar Park rekening wordt gehouden met biodiversiteit en ecosystemen. Dit levert een marktvoordeel op, waarmee projectontwikkelaars zich kunnen onderscheiden van concurrenten die ook zeggen dat ze rekening houden met biodiversiteit, maar dit niet kunnen aantonen.

Voordelen van het NISP-certificaat

Projectontwikkelaars met een NISP-certificaat op zak komen in aanmerking voor de SDE+ subsidie, waarmee u aantoont dat u een actieve bijdrage levert aan de energietransitie. Bovendien draagt het certificaat bij aan het onderscheidende vermogen van een gemeente. Dit omdat het NISP-certificaat bewijst dat zonneparken binnen de gemeente worden vormgegeven aan de hand van de principes van Nature Inclusive Solar Park. Goed om te weten, NISP sluit naadloos aan bij de gedragscode Zon op Land. Daarin is onder meer afgesproken om de natuur te ontzien en beter rekening te houden met omwonenden.

Processtappen

Als u in aanmerking wilt komen voor een NISP-certificaat bij Kiwa, kunt u vooraf contact opnemen met NISP. Zij kunnen u voorzien van een licentieovereenkomst waarmee u toegang krijgt tot de NISP-tool, die ingevuld moet worden voorafgaand aan het Kiwa certificatieproces. Het certificatieproces kan van start gaan als u met Kiwa een certificatieovereenkomst heeft getekend. De stappen zien er als volgt uit:

  • Vraag een licentieovereenkomst aan bij NISP;
  • Vraag een offerte aan bij Kiwa;
  • Vul de NISP-tool in en lever deze aan bij Kiwa;
  • Neem contact op met Kiwa en plan een certificatie-onderzoek in;
  • Certificatiemoment.

Over Kiwa

Kiwa behoort tot de wereldwijde top-20 op het gebied van testen, inspectie en certificering (TIC). Met onze services voor certificering, inspectie, tests , training en consultancy zorgen we voor vertrouwen in de producten, services, processen, (management)systemen en medewerkers van onze klanten. Dat doen we in een groot aantal marktsegmenten, over de hele wereld al meer dan 65 jaar!