De onderhoudsschema's in deze richtlijn zijn ontwikkeld als leidraad bij de uitvoering van overeengekomen activiteiten voor gebruiker, gasleverancier, installateur en onderhouds- en revisiebedrijf en keuringsinstelling.

NEN-EN 12817 of NEN-EN 12819 schrijven voor dat nieuwe en bestaande installaties wordt opgenomen in een onderhoudsschema. Kiwa kan als conformiteitsbeoordelingsinstelling (CBI) door audits, conformiteitsbeoordelingen en inspecties een onafhanklijk eindoordeel vormen over de kwaliteit van uitgevoerde activiteiten door de installateur en over de technische integriteit van LPG, propaan en butaan installaties.

Alle activiteiten worden uitgevoerd conform onderhoudsschema (written scheme) en omvat alle relevante aspecten volgens NPR 2578:
- Hoofdstuk 6 "Procedures voor tankinspectie en herkeuring"
- Hoofdstuk 7 "Omvang van inspectie van tank en appendages"
- Hoofdstuk 8 "Inspectie op locatie"

Het onderhoudsschema is gebaseerd op NEN-EN 12817 of NEN-EN 12819 en behoort rekening te houden met de relevante eisen gesteld in de desbetreffende PGS.